stelen helen

De commerce zit de Kruishoutemnaren in de genen. Maar 165 jaar geleden gingen er een paar toch iets te ver; ze verkochten wat niet van hen was … : “Dynsdag hebben dry kerels van Cruyshautem en Meulebeke, het peerd van eenen landbouwer van Sint-Pieters-op-den-Dyk gestolen en ter markt van Brugge verkocht. Niet te vreden met deze misdaed, hebben zy nog op de peerdenmarkt eene som van 40 fr. aen den zelfden landbouwer ontstolen. Zy zyn aengehouden en in zekerheid gesteld geworden.” (Gazette van Brugge - 19.11.1853).