Gevecht-boks.png

 

In de jaarboeken van 2012, 2013 en 2015 ontleedde Raf Dhondt 3 moorden op Kruishoutemse bodem. Het scenario was bijna telkens gelijkaardig. Dronkaards komen terug van een kermis of van een kroegentocht, raken in gevecht en trekken het mes.

Ook het hierna volgende krantenknipsel van 135 jaren geleden verloopt volgens hetzelfde voorspelbare script. Een mensenleven is maar een sjieke toebak waard: “Vreselijk misdrijf aan de Karreweg - Een vreselijk misdrijf werd in de nacht van zondag op maandag gepleegd in het gehucht Karreweg nabij Cruyshautem (provincie Oost-Vlaanderen). De broers Voet, wevers, en Auguste Cnockaert, timmerman, kwamen omstreeks middernacht terug van de kermis te Zulte. Alle drie waren dronken. Ze gingen de kroeg ‘De Houtsnip’ binnen. Eén van de broers Voet vroeg Cnockaert een sjieke toebak. Deze weigerde. Voet maakte zich kwaad wegens deze weigering en verweet zijn kompaan een gierigaard en een beest te zijn. Deze antwoordde met nog grovere beledigingen en beide mannen raakten slaags. Cnockaert verliet daarop het etablissement. De Voets volgden hem, en op het moment dat hij zijn huis bereikte, stak één van de broers hem met een mes. De ongelukkige zeeg neer, herpakte zich en achtervolgde zijn aanvallers. Deze - buiten zinnen - wierpen zich op Cnockaert, vloerden hem en dienden hem 18 messteken toe. Ze gingen dermate brutaal te keer dat ze zelfs zichzelf hierbij verwondden. Ze lieten de op straat stervende Cnockaert aan zijn lot over. Diens gekreun werd tenslotte opgemerkt en de gekwetste werd naar zijn huis getransporteerd. De broers Voet werden maandagochtend door de gendarmerie gearresteerd en opgesloten. Het parket van Gent zal ter plekke afstappen. De toestand van Cnockaert is dermate ernstig dat hem de laatste sacramenten werden toegediend.” (eigen vertaling uit: Journal de Bruges - 24 augustus 1888).

 

Zie ook:
  • DHONDT Raf, De passionele Valentijnsmoord aan d’Helle, jaarboek Hultheim 2012, p. 165-173.
  • DHONDT Raf, Bloed aan de Slunse, jaarboek Hultheim 2013, p. 150-163.
  • DHONDT Raf, Bloed op de IJzerberg, jaarboek Hultheim 2015, p. 144-156.