Dokter-Frans-Joseph-Theodoor-Van-der-Donckt.png

 

Frans Joseph Theodoor Van der Donckt (1795-1878) was een Oudenaardse dokter die door zijn praktijk en huwelijk in Cruyshautem belandde. Hij werd burgemeester en volksvertegenwoordiger. Frans Joseph was een bekwaam bestuurder, die het uitzicht van de gemeente drastisch veranderde. Hij stierf 145 jaar geleden: “STERFGEVAL - De achtbare heer Vanderdonckt, vertegenwoordiger van ’t arrondissement Audenaerde, en ouderdomsdeken der Volkskamer, is Dynsdag te Cruyshautem, in eenen gevorderden ouderdom, godvruchtiglyk overleden. De eerzame overledene heeft het arrondissement Audenaerde meer dan 1/4 eeuw in de Kamer vertegenwoordigd; zes maenden geleden vierde hy zynen jubilé van 25 jaren Volksvertegenwoordiger. De plechtige begravenis heeft, vrydag om 3 uren, te Cruyshautem plaets gehad. R.I.P.” (De Denderbode - 22 september 1878).

In het jaarboek 2023 verschijnt een artikel over deze dokter én politieker, die niet alleen mensenlevens redde, maar Cruyshautem naar de maatstaven van toen ook moderniseerde.