Op vrijdag 19 oktober kwam eregouverneur en historicus Herman Balthazar naar de Mastbloem voor een lezing over Charles-Louis Spilthoorn (1804-1872), een Kruishoutemnaar die bijna twee eeuwen geleden een merkwaardige rol speelde bij de Belgische onafhankelijkheid. Ereburgemeester Paul Tant leidde op voortreffelijke wijze de hoofdspreker in. Bovendien werd een uniek portretschilderij van Spilthoorn van de hand van Deinzenaar Charles Picqué (1788-1869) voor de avond ter beschikking gesteld door Mevr. Denise Dhuyvetter-Vindevogel uit Heurne (Oudenaarde).

19.10.2012 - LEZING SPILTHOORN 119.10.2012 - LEZING SPILTHOORN 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles-Louis Spilthoorn was een veelbelovend advocaat en vrijdenker, die droomde van een republiek België. Bij de onafhankelijkheidsstrijd in 1830 leunde hij sterk aan bij de links radicale vleugel binnen het Voorlopig Bewind, zeg maar de eerste regering van ons land. Toen deze strekking opzij werd gezet door meer conservatieve krachten, kwam er een einde aan zijn droom … én een koning op de troon. Toch bleef hij in de marge van polemiserende drukkingsgroepen actief, o.a. samen met de (later beruchte) communist Karl Marx.

In 1848 werd Europa overspoeld door revolutionaire bewegingen, zo ook onze zuiderburen waar de Tweede Republiek werd uitgeroepen. Vanuit Frankrijk werd een zootje ongeregeld naar België gestuurd om er Koning Leopold I van de troon te stoten. Ze strandden in het gehucht Risquons-Tout. Spilthoorn, die net voordien in Parijs had vertoefd, werd (waarschijnlijk) ten onrechte beschuldigd van samenzwering en ter dood veroordeeld, later omgezet in gevangenisstraf, en onder druk van de Gentse balie in verbanning naar de USA.

19.10.2012 - LEZING SPILTHOORN 2

De figuur van Spilthoorn is sinds jaar en dag een studie-object van Prof. Balthazar. Hij beklemtoonde dat de man ten onrechte tussen de plooien van het verleden is gevallen. Standaardwerken over de Belgische politiek wijden aan hem hoogstens een summiere referentie. De reden ligt voor de hand; geschiedschrijving gebeurt met de pen van overwinnaars. Verliezers worden genegeerd. Dat was het noodlot van Spilthoorn. Toch kwam deze vergeten voetnoot van de vaderlandse geschiedenis afgelopen zomer nog even in de belangstelling. Op donderdag 18 augustus 2012 vulde dagblad ‘Het Nieuwsblad’ de komkommertijd met een artikelenreeks over ruchtmakende processen van weleer. Klik hier het artikel aan.

Wil u meer weten over deze krasse Kruishoutemnaar ? U leest er alles over in de jaarboeken van Hultheim. Zie de artikelenreeks van Paul Tant: ‘Charles-Louis Spilthoorn: doodgezwegen?’, jaarboeken 2008, 2010 en 2011.

Tekst: Edwin De Borggraeve. Foto's: Edwin De Borggraeve en Raf Dhondt. Voor de foto's, klik hier aan.