Lozernaar Jules Wieme (broeder Cyriel) leidde als missionaris 42 jaren lang de Rwandezen op in terrassenbouw, die de heuvelerosie omzette in efficiënte landbouw. Op 5 april 2014 kreeg hij te Kisaro het bezoek van VTM. Broeder Cyriel nam 20 jaar na de genocide tussen Hutu’s en Tutsi’s geen blad voor de mond. De kranige 92-er zou een kleine 10 maanden later overlijden. De VTM-reportage biedt een mooie inkijk op de realisaties (terrrasbouw, landbouwcentrum) die de broeder er had opgebouwd, ondanks tegenkanting en burgeroorlog.