Alle staties van de Kruishoutemse ommegang werden gerenoveerd vóór Open Monumentendag 2010. De restauratie werd gedragen door de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim en door de Kruisheren van de Confrerie van het H. Kruis. De twee verenigingen konden bij hun initiatief terugvallen op de geldelijke steun van het gemeentebestuur en van talrijke milde mecenassen.

Eén kruis stond uiteindelijk er toch nog wat mistroostig bij. Het betrof de statie in de Ommegangstraat schuin rechtover de firma Intersan NV. Het was er in 1958 neergepoot op kosten van de heer en mevrouw Jozef Goeminne - Cuvelier. Na meer dan een halve eeuw weer en wind te hebben getrotseerd, vertoonde het de eerste sporen van houtrot. Het Christusbeeld had ook al zijn beste tijd gehad; het ontbeerde sinds 2002 een voorarm en was in 2010 ondanks de goede bedoelingen van voormalig eigenaar Dr. Luc Goeminne toch ietwat 'onhandig' gerepareerd. Een structurele oplossing drong zich op. Plaatselijke aannemers rolden de spierballen en de hemdsmouwen op en zorgden voor een stevig kruis en een smaakvolle overkapping. Zelfs burgemeester Joop Verzele kwam op 1 december 2011 een handje toesteken !

01.12.2011 restauratie kruisommgeang

Met deze 14de herstelde stopplaats is de Heilige Kring van de Kruisommegang omheen het centrum van onze gemeente rond. Dankzij de financiële steun van velen en het vrijwilligerswerk van de ambachtslieden André Saveyn en Frank Decuyper kon een spaarpotje worden aangelegd. Dat zal in de toekomst worden aangewend voor het onderhoud en herstelling van de veertien haltes van Kruishoutems oudste ommegang. Zodoende zal in ons straatbeeld een uniek stukje religieus-historisch erfgoed kunnen bewaard blijven. Met dank aan allen die dit project hebben ondersteund of helpen verwezenlijken.

Tekst: Edwin De Borggraeve - Foto: Raoul De Bel