Op 18 maart 2012 richtten Raoul De Bel, voorzitter van Hultheim en Chris van der Meeren, voorzitter van de Confrerie van het Heilig Kruis, een dankbrief aan alle sponsors - financieel of via gratis dienstenverlening -, die de renovatie van de Kruisommegang mogelijk hadden gemaakt:

"Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

In 2009 sloegen de Heem- en Geschiedkundige kring Hultheim en de Confrerie van het Heilig Kruis de handen in elkaar voor de restauratie van de Kruisommegang. Dit was meer dan nodig; door de tand des tijds en vandalisme waren diverse kruisen en Christusbeelden aan reparatie of vervanging toe. Sponsors en aannemers werden aangesproken.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2010 werd op 12 september de gerenoveerde ommegang ingewijd. Op 1 december van vorig jaar tenslotte werd het laatste kruis en Christusbeeld (in de Ommegangstraat) volledig hernieuwd. Daarmee is de herstelling van Kruishoutems oudste openbare bidweg afgerond. Een stukje religieus-historisch erfgoed werd gevrijwaard voor de toekomst. Dit kon enkel dank zij uw steun ! Daarvoor onze oprechte dank."

Hiermee werd de restauratie voltooid. Het 'potje' dat opzij kon worden gezet, dient voor toekomstig onderhoud en restauratie van de Ommegang.

Tekst: Edwin De Borggraeve