Het Kruishoutemse gemeentebestuur schreef op 10 december 2012 tijdens de laatste gemeenteraad van de vorige legislatuur vier miljoen euro investeringen in op de begroting van 2013. Blikvangers zijn de heraanleg van Lozerdorp en de start van de werken aan het wooninbreidingsgebied in het centrum van Kruishoutem (achter het 'Huis Naessens').

Sommige van deze investeringen wekten de aandacht van Hultheim; hier en daar zijn immers historische kanttekeningen te plaatsen. 

Wooninbreidingsgebied (Kruishoutem)

Voor info zie: NAESSENS Ann Eloise, Landa Shoe, Jaarboek 2010, p. 211-235.

Octaaf Naessens en Echtgenote Celine Lachaert Landa Shoe

Huis Naessens Landa Shoe Winkel

Op de site waar het wooninbreidingsgebied komt, stond vroeger de fabriek 'Landa Shoe' (zie foto rechtsboven bij afbraak op 20 november 2010). Het begon er allemaal anno 1907 in een klein atelier van Octaaf Naessens. Echtgenote Celine Lachaert (het echtpaar op foto linksboven) verkocht zijn eigenhandig gemaakte schoenen en bottines in hun winkel aan de markt (zie foto rechtsonder - de winkel is het linkse huis). Na een eerste mechanisatie in de jaren twintig nam de zaak een vlucht; omstreeks 1930 had ze al een tiental arbeiders op de loonlijst.

Op de plaats van de winkel werd in 1950 het 'Huis Naessens' (foto linksonder) vóór de fabriek gebouwd.Na de Tweede Wereldoorlog breidde zoon Robert de firma uit tot ze op het einde van de vijftiger jaren toonaangevend was geworden in België. In 1960 verdienden 325 personeelsleden hun boterham in 'de Landa'. Deze groei was niet mogelijk in de bestaande fabrieksgebouwen; in 1961 verhuisde 'Landa Shoe' naar de Ommegangstraat. Genekt door de internationale concurrentie zou de firma begin 1975 de boeken neerleggen.

Fietspad Olsensesteenweg (Kruishoutem)

Voor info zie: DE BORGGRAEVE Edwin, Fietspadperikels, Jaarboek 2012, p. 174-183.

Olsenesteenweg anno 1949

Een ander in het oog springend project is de re-realisatie van het fietspad langs de Olsensesteenweg. De werkzaamheden startten in augustus 2012 en zouden - als het weer het toelaat - vroeger voltooid kunnen zijn dan voorzien. Dat de meeste gewestwegen in Kruishoutem geen fietspaden hebben, kan deels worden verklaard door de tijdsgeest van vroeger, toen de fietser nog niet als 'zwakke weggebruiker' werd beschouwd. Toch gingen reeds meer dan een eeuw geleden stemmen op in Kruishoutem voor de aanleg van fietspaden. Het feit dat beslissingen hierover vroeger een federale, nu een Vlaamse bevoegdheid zijn, maakt het er de gemeentelijke bestuurders niet gemakkelijker op.

Dat het fietspaddossier wordt opgevolgd, blijkt uit de realisaties aan de Kasteelstraat in 2006 en nu aan de Olsensesteenweg. Met dit laatste project wordt trouwens een vroeger mistasten rechtgezet; de foto hierboven van 2 februari 1949 ter hoogte van café 't Sterreke richting Olsene (actueel omgeving van Garage Frank en tankstation Lion) vertoont rechts van de toenmalige macadam wel degelijk een afgescheiden rijstrook voor tweewielers. Deze verdween nadien onder het asfalt. In de nabije toekomst zal het verleden dus in ere worden hersteld ! Hopelijk volgt ook vrij vlug de Waregemsesteenweg.

In Nokere worden dit jaar twee relicten van onroerend erfgoed aangepakt: de Vrijheidsboom en (wellicht ook) de Lombaertskapel.

Vrijheidsboom (Nokere)

Voor info zie: KINDS Lieven, SAVEYN Michel en VAN DEN MEIRSSCHAUT Jean-Marie, Acht eeuwen Nokere, 1996, p. 265-266 en Rubriek 'Kruishoutemse curiosa' (De Vrijheidsboom van Nokere).

Vrijheidsboom Nokere anno 1996 Vrijheidsboom Nokere anno 2012

De huidige Vrijheidsboom - inmiddels al het derde exemplaar - staat er ietwat petieterig bij. Bedoeling is dat er in het plantseizoen (herfst-winter 2013) een nieuwe komt. De allereerste - in 1830 geplant n.a.v. de Belgische onafhankelijkheid - zong het trouwens ook al niet lang uit; het jaar erop moest hij worden vervangen. De pootstok van die tweede vrijheidslinde was afkomstig van de hoeve 'Ter Wolfshaeghe', nota bene de ouderlijke woonst van Robrecht Bothuyne, schepen van o.a. openbare werken.

Lombaertskapel (Nokere)

Voor info zie: KINDS Lieven, SAVEYN Michel en VAN DEN MEIRSSCHAUT Jean-Marie, Acht eeuwen Nokere, 1996, p. 71.

Lombaertskapel 1 Lombaertskapel 2

Het was Hultheim-bestuurslid Raf Dhondt ten slotte die met aandrang het gemeentebestuur wees op de lamentabele toestand van de Lombaertskapel (aan het kruispunt Vijverdam-, Turke- en Spichtestraat). Dit bidhuisje werd in 1725 door de gebroeders Adriaen en Vincent Lombaert opgetrokken. De precieze aanleiding is spijtig genoeg niet meer gekend. Opvallend in het interieur is het fraai schilderwerk op een houten paneel: 'De nederdaling van de H. Geest'.

Blijkbaar zijn de Nokerse broers bij de gemeentelijke diensten intussen heilig verklaard, want de affiche met de aanvraag van het gemeentebestuur d.d. 23 oktober 2012 van de stedenbouwkundige vergunning heeft het over een 'aanvraag tot restaureren van de Sint-Lombaertskapel'.

Bij de realisatie van de diverse projecten volgt een diepgaander heem- en geschiedkundige kadering.

Tekst: Edwin De Borggraeve. Foto's: archief Hultheim, Pierre Naessens, Raoul De Bel en Edwin De Borggraeve.