calvarie   calvarie 2

De kogel is door de kerk ! Althans voor de komende zes jaar. Op de gemeenteraadszitting van 14 oktober 2013 werd de meerjarenplanning 2014-2019 met o.a. het herstel en onderhoud van het Kruishoutems religieus patrimonium goedgekeurd. De intenties zijn vroom én ambitieus:

  • Kruishoutem Sint-Eligiuskerk: werken aan het dak en vernieuwen van de calvarie op het kerkhof (zie foto's)
  • Lede Sint-Dionysiuskerk: renovatie van de kerktoren en van de kerkramen
  • Lozer O.L.Vrouw van Bijstandskerk: algemene renovatiewerken
  • Marolle Sint-Gabriëlkerk: vernieuwen ramen
  • Nokere Sint-Ursmaruskerk: renovatie kerktoren en restauratie van een schilderij
  • Wannegem Sint-Machutuskerk: algemene renovatiewerken.

Zie: Eierdopje november 2013, p.1. Voor concrete cijfergegevens: zie het verslag van de gemeenteraadszitting van 14 oktober 2013 op http://www.kruishoutem.be/website/17-www/19-www/21-www.html, punt 9 e.v.  Voor basisinfo over de kerken: zie de rubriek ‘Kruishoutemse kerken’ op deze site.