28-02-2014-Paul-Tant

Hultheim vernam met droefenis het overlijden van Paul Tant. Zijn staat van verdiensten opsommen, is onbegonnen werk. Zijn rijke politieke loopbaan spreekt voor zich: nationaal volksvertegenwoordiger van 1981 tot 1987 en van 1991 tot 2007. Senator van 1989 tot 1991. Ondervoorzitter van de Kamer van 1999 tot 2006. Burgemeester van Kruishoutem van 1977 tot 2009. Onder zijn bestuur ontwikkelde onze gemeente zich tot een eigentijdse én leefbare gemeenschap met faciliteiten voor burgers, handelaars, ambachten en nijverheid.

Paul Tant was tevens een zeer gewaardeerd auteur in de jaarboeken van Hultheim. Hij spitte de verborgen geschiedenis van de Kruishoutemse politicus Charles Louis Spilthoorn naar boven. Op 19 oktober 2012 was bij op vraag van de heemkundige kring gastheer en inleider van gewezen provinciegouverneur Herman Balthazar bij diens spreekbeurt over Spilthoorn. Vorig jaar publiceerde hij een bijdrage over hoe Kruishoutem ooit de trein miste en zat boordevol plannen voor de toekomst. Het mocht niet zijn.

Een man met een hart voor Kruishoutem die naast zijn nationale politieke carrière enorm veel heeft betekend en gedaan voor onze gemeente. Hultheim wenst familie en vrienden veel sterkte toe.