reclamemuurschilderij

 

 

  

De moderne reclame is een gevolg van de industriële revolutie in de 19de eeuw. De welvaart neemt toe. Nieuwe producten en behoeften worden gecreëerd. Nieuwerwetse reclamevormen vullen het straatbeeld: affiches, emailborden, tot reclamemuurschilderingen toe. Niets lijkt de wildgroei ervan aan banden te leggen. Tot de eerste beteugelende wetgeving er in ons land komt na de Eerste Wereldoorlog. De crisis van de jaren 1930 leidt bovendien tot kleinere PR-budgetten. Men gaat op zoek naar goedkopere reclamemedia. Uiteindelijk halen reclameaffiches de overhand.    

 

muurschilderij-de-lelie

Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen de reclamemuurschilderingen langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Nu resten ons nog slechts enkele, vervagende getuigen.Zoals deze in Wannegemdorp. Na talrijke decennia door zon, regen, weer en wind verweerd en verkleurd. Oorspronkelijk in witte letters op een blauwe achtergrond met gele omranding: ‘Vraagt Cichorei DE LELIE. De Zuiverste. De Beste’. Kort. Krachtig. Duidelijk. Nauwelijks nog zichtbaar verwijst het naar een product dat de tand des tijds ook al niet heeft doorstaan. Cichoreibranderij ‘De Lelie’ sloot na zestig jaar bedrijfsactiviteit te Wortegem-Petegem in 1995 de deuren. Of hoe de reclame het product overleeft …