dolfie engelbeenUit Biekorf, West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jaargang 58, Brugge 1957:

‘Dolfie Engelbeen was beenhouwer te Kruishoutem en 's pastors maarte deed altijd heur beklag dat er zoveel benen bij heur vlees waren. Dat 'n stond Dolfie niet aan en eens dat de maarte weerom begon, schoot hij uit: ‘O gij verdomme, als ge geen benen 'n moet hên, trek dan naar de slekkemarkt!’

‘t Was ook Dolfie die uitkapte als de nieuwe maarte van Sloovers binnenkwam en vroeg naar een stik van de ‘gilee’. Hij pakte seffens naar een koe-uier en sloeg hem al lachend in de paander van de maarte. ‘Maar dat 'n is de gilee niet,’ zei 't maartje. ‘Maar ba 't doet,’ zei Dolfie, ‘zie je 't niet, dwaas konijn, de knopen staan d'r nog aan,’ en hij wees naar de spenen’.

PS - de foto is louter bedoeld als illustratie en is geen weergave van de beenhouwrij Engelbeen, die gevestigd was in de Kerkstraat.