edemolen

Op woensdag 7 oktober 1914 kwam het bij de Edemolen te Nazareth - op een kilometer van de grens met Kruishoutem - tot een treffen tussen het Duitse regiment von Tannstein dat in Eke de spoorweglijn Oudenaarde-Gent wou saboteren en Belgische burgerwachten en gendarmes. 11 Belgen sneuvelden, 5 gendarmen werden krijgsgevangen genomen. Aan Duitse kant telde men één dode en drie gewonden.

Toen Franse versterking opdook, moesten de Duitsers zich terugtrekken richting Lozer en Kruishoutem. Traditiegetrouw namen ze wraak op de burgers.

In 1919 getuigde EH Pastoor Wilfried De Beer van de O.L. Vrouw van Bijstandskerk te Lozer: “Dit was de eerste inval der Duitsche troepen in ons dorp en die vergezeld waren van brutaliteiten. Dit was een detachement dat kwam afgezakt uit het Kortrijksche en dat kwam slag zoeken met Belgische en Fransche troepen (patroeliën). Hunnen brutaliteiten; verscheidene huizen werden geplunderd; twee brandden af; eenige inwoners werden mishandeld, op eenen stoel vastgebonden, onder doodsbedreiging met den revolver op het hart verboden weg te loopen. Camiel De Paepe werd dien dag (7 Oct.) ’s voormiddags op zijn hof doodgeschoten, toen hij wilde wegvluchten. Bij het wegtrekken dezer troepen terug naar Kortrijk toe, werden 4 à 5 mannen meegevoerd en 2 à 3 uren verder vrijgelaten”.

Meer hierover leest u in ons jaarboek 2014, dat ter perse gaat begin december.