soldaten-1914-18

Op dinsdag 11 november worden de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen herdacht. Voor de bloemenhuldes verwijzen we graag naar: www.kruishoutem.be, klik 't Eierdopje aan, p.1.

Honderd jaar geleden, op woensdag 11 november 1914 waren de Duitsers reeds en masse doorheen Kruishoutem gepasseerd richting Westhoek. Van 15 tot 18 oktober 1914 werden in de Eigemeente maar liefst 1.550 Duitse officieren, 11.200 soldaten en 400 paarden ingekwartierd ! Begin november 1914 begon aan de IJzer de loopgravenoorlog.

Vier jaar later, op maandag 11 november 1918 was het Herrenvolk al weer doorheen Kruishoutem getrokken - nu in omgekeerde richting - afdruipend zurück nach Vaterland. Op 31 oktober 1918 waren ze door de Fransen uit Nokere verdreven, de dag erna door de Amerikanen uit Kruishoutem. Elf dagen later was de wapenstilstand een feit.

In het jaarboek 2014 wordt in twee artikels teruggekomen op Kruishoutem in die eerste maanden van de Groote Oorlog en op de Kruishoutemse jongens die in 1914 sneuvelden.