Anno Domini 2014

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

fonteinstraat  Super-DD

Wie van Wannegem Ploatse de Fonteinstraat induikt, ontwaart aan de voormalige ‘Kazernen’, voorbij de vroegere brouwerij Tsjoen (zie: ‘Kruishoutemse curiosa: Brouwerij Tsjoen’ en ‘Krasse Kruishoutemnaren: Charles Tsjoen’) een klein bouwsel met dakbedekking, op een twintigtal meter van de openbare weg. Het zou kunnen doorgaan voor een kapelletje. Schijn bedriegt. Het is de overkapping van een fontein, die ooit fris en kristalhelder water verschafte aan de twaalf gezinnen die in de onmiddellijke buurt woonden. Door verontreiniging is het water nu niet meer drinkbaar. Ook brouwer Tsjoen haalde tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn voordeel uit de bronnenrijke omgeving. Het Wannegemse water diende als basisgrondstof voor zijn bierklassiekers Balder Pils, Unic Pils, Kenia Pils, Extra Bock en Super DD, dit laatste met de slogan: ‘Behandel mij als goede wijn. Ik wil niet koud gedronken zijn’.

bak brouwerij tsjoenfontein fonteinstraatfontein gebouwtje fonteinstraat 

In het jaarboek 2014 van Hultheim zal een artikel worden opgenomen van de hand van Olivier Tsjoen over de vroegere familiale brouwerij.

logo hultheimlogo kruishoutemlogo omd

Leo-Van-Gheluwe

OMD 2014 te Lede bestaat op zondag 14 september uit een expositie over de plaatselijke toondichter Leo Van Gheluwe en van de kerkschatten, een fototentoonstelling ‘Feestcomité Wannegem' en twee mini-concerten (op basis van de werken van L. Van Gheluwe). 

Deuren Sint-Dionysiuskerk te Wannegem-Lede open vanaf 14u00. Concerten om 14u30' en om 16u.00. Inkom gratis !

De tentoonstelling blijft na OMD toegankelijk telkens op zondag en zaterdag van 14 tot 18u. Op zondag 14 september, 28 september en 12 oktober tevens van 9.30 (na de misviering) tot 12u. Sluiting van de tentoonstelling op kermiszondag 12 oktober. Bezoeken (nadien) mogelijk op aanvraag bij Aimé Deconinck 09 383 69 21, of Adriën Dhuyvetter 09 383 60 97.

Met het oog op de concerten werd het Hooghuys-orgel beperkt gerenoveerd. Sponsoring kan op rekeningnummer: BE55 6528 3635 9344 op naam van ‘Comité St.Denijs - musicus Van Gheluwe’.

OMD 2014 te Kruishoutem is een organisatie van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim, de Kerkraad en parochie Sint-Dionysius en de Feestcomités Wannegem en Lede, in opdracht van het gemeentebestuur.

dolfie engelbeenUit Biekorf, West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jaargang 58, Brugge 1957:

‘Dolfie Engelbeen was beenhouwer te Kruishoutem en 's pastors maarte deed altijd heur beklag dat er zoveel benen bij heur vlees waren. Dat 'n stond Dolfie niet aan en eens dat de maarte weerom begon, schoot hij uit: ‘O gij verdomme, als ge geen benen 'n moet hên, trek dan naar de slekkemarkt!’

‘t Was ook Dolfie die uitkapte als de nieuwe maarte van Sloovers binnenkwam en vroeg naar een stik van de ‘gilee’. Hij pakte seffens naar een koe-uier en sloeg hem al lachend in de paander van de maarte. ‘Maar dat 'n is de gilee niet,’ zei 't maartje. ‘Maar ba 't doet,’ zei Dolfie, ‘zie je 't niet, dwaas konijn, de knopen staan d'r nog aan,’ en hij wees naar de spenen’.

PS - de foto is louter bedoeld als illustratie en is geen weergave van de beenhouwrij Engelbeen, die gevestigd was in de Kerkstraat. 

Het is exact een jaar geleden dat uw aandachtige Hultheim-reporter na een degustatieve visite aan estaminet De Zandvlooi  er rechtover een infobord aantrof met meerdere fouten inzake de geschiedkundige duiding van het kasteel della Faille te Lozer (zie ‘Anno Domni 2013 - 15.08.2013 - Historische flaters aan De Zandvlooi). De gemeentelijke diensten namen het initiatief om de correcties door te geven aan de bevoegde overheidsinstanties. Een jaar na datum is er geen sikkepit veranderd; U leest nog steeds:

Tekst info bord zandvlooi

Hultheim heeft er alle begrip voor dat er vorige zomer dringender problemen waren, zoals - we zeggen maar iets - de rimpelstroken op de jaagpaden langs de Schelde, maar wordt het na een jaar niet zoetjes aan tijd dat er bij de administraties in kwestie eindelijk ’s iemand wakker schiet ? Een zomer later is de tijd voor de winterslaap lang voorbij …

Boek-Ule

 

 

 

 

Honderd jaar geleden vielen de Duitsers België binnen. Het begin van vier jaar bloody war. Nu nog komen in vele families verhalen van toen naar boven borrelen. Marc de Bel, jeugdschrijver en broer van, pikte zo’n verhaal op. Voor het verloren ging. Uit eigen familie. Hij maakte er een ontroerende jeugdroman van, beklijvend ook voor volwassenen. Over o.a. de opvang van kinderen in kolonies te Frankrijk, een onderbelicht thema van de Groote Oorlog. Ule. Ik was veertien in 1914’', uitgegeven bij Manteau. Lezenswaard. Te koop in de betere boekhandel.  

Leo-Van-Gheluwe

Op dinsdag 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen en was de Eerste Wereldoorlog een feit. Leo Van Gheluwe hoefde het niet meer mee te maken. Hij overleed - doof en blind - te Gent exact drie weken voordien, op dinsdag 14 juli.

Geboren in 1837 in deelgemeente Lede, was Leo reeds als kind een muzikaal talent. Aangemoedigd door zijn neef, de toen beroemde componist François-Auguste Gevaert uit Huise, trok hij op 19-jarige leeftijd naar het Gentse Conservatorium. Een prille stap voor wat een mooie carrière zou worden als toondichter en conservatoriumdirecteur. Van Gheluwe bewoog zich in illuster artistiek gezelschap (Richard Wagner, Peter Benoit, Julius Sabbe, Karel Miry, Prudens van Duyssche, Emmanuel Hiel, Julius Vuyslteke, …) en behoorde tot het topkransje van de Vlaamse kunstenaars van zijn tijd. Nu is hij volkomen vergeten, ondanks een aardig oeuvre met meerdere cantates, een opera, drie missen, een requiem en een Te Deum.

Op zondag 14 september 2014 gaat Open Monumentendag door in de Sint-Dionysiuskerk te Lede, waar Leo zijn eerste lessen kreeg op harmonium. Een tentoonstelling over de kerkschatten, het gerestaureerde orgel en over deze vergeten componist wordt die dag vervolledigd met een mini-concert op basis van zijn werken. De organisatie is een samenwerking van Hultheim, de kerkraad Sint-Dionysius van Lede, het Sint-Machutuskoor van Wannegem-Lede en de Feestcomités van Wannegem en van Lede.

Zie: Leo Van Gheluwe, de vergeten toondichter van Lede (1837-1914), Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje juni 2014, p.19.