Dit lied werd - aldus de Biekorf  in 1956 - vijftig jaar voordien gezongen door twee (niet drie !) Waregemse sterreventen die tussen Nieuwjaarsdag en Dertiendag (Driekoningen is de dertiende dag vanaf Kerstmis geteld) naar Kruishoutem kwamen afgezakt:driekoningen

Het was op een driekoningenavond,
het was op een driekoningendag,
als Maria met Helena,
bij 't kribbeke van Jezus zat.
En zij speelden op een vierkanten orgel:
‘Leve Maria, zij mag er zijn!’

Vrouwke, zijt gij thuis?
Wij komen U bezoeken,
pakt de panne vast,
en bakt ons eenen koeke.

Bakt er ons maar twee,
't en zal ons niet besanden.
Bakt er ons maar drie,
wij 'n zullen ons niet verbranden.

Alhier een stoel, aldaar een stoel,
op ieder stoel een kussen,
legt er een heetekoek tusschen.

Vrouwke, laat ons hier niet te lange staan,
wij moeten van 't een naar 't ander gaan.
Vrouwke, geeft ons toch iet of wat,
al ware 't een schelle van ’t verkensgat.

(Uit Biekorf, West-Vlaams Tijdschrift voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde, jaargang 57, uitgeverij Barbiaux Brugge, 1956).