Kruishoutem was ooit een toonaangevende toneelgemeente. Zowat iedereen zonder plankenkoorts besteeg wel ‘s het podium in de zalen ’t Vlaamsch Huis, Sint-Cecilia, de Patronage (later: Telex) of della Faille.

Vergeten we ook niet dat de benaming van CC De Mastbloem terug gaat tot de oudst gekende rederijkerskamer die onze gemeente ooit rijk was. Dan spreken we toch al over de periode 1628 tot 1786, met o.a. in het jaar 1767 het ongetwijfeld zwaar op de maag liggende heiligenleven: ‘Verbeeldinge ende martelisatie van den heyligen Achatus met alle syne metgesellen getyraniseert door den Roomschen keyser Adrianus met de nederlaege der Aragenen’.

                            komt in orde boter bij de vis

Vandaag telt de Eigemeente nog één toneelgezelschap, dat - het moet gezegd - floreert, vibreert en amuseert. De bloei van de vereniging wordt geïllustreerd door de stichting van een succesvolle jongerenafdeling een paar jaar geleden. ’t Komt in Orde  staat vanaf volgend weekend voor het 35ste jaar op rij op de planken. Een mooi verleden met uitzicht op een even ravissante toekomst !

De geschiedenis van ’t Komt in orde  en van het Kruishoutemse toneelleven staat geïllustreerd en beschreven bij: DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, Jaarboek 2006, p. 82-106. Voor bestelling van dit jaarboek: zie http://www.hultheim.be/index.php/jaarboeken

Zie: