lozer meidagen 1956

Stephanie De Clercq uit Neerrechem leed sinds 1878 aan hevige rugpijnen. Ze kon amper nog bewegen en een vervorming van de ruggengraat was zichtbaar. Ten einde raad trok ze op 28 april 1885 met de adellijke familie della Faille op bedevaart naar Lourdes. Daar geschiedde 130 jaar geleden het wonder: Den Zaterdag 2den Mei voor de 4de maal uit het bad komende was zij genezen. Genezen !”. Stephanie keerde op vrijdag 8 mei vanuit Frankrijk naar huis terug, net op tijd - toeval of niet ? - om Lozermei een hevige boost te geven. In 2009 analyseerden op vraag van Hultheim drie medici haar dossier en besloten tot de Ziekte van Poth, een tuberculeuze aandoening van de ruggengraat, waarvan spontane genezingen regelmatig voorkomen.

Lozermei, Kruishoutems oudste ommegang (sinds 1862, en niet sinds 1867 zoals de affiche uit 1956 verkeerdelijk aangeeft) gaat dit jaar voor de  154ste keer door.