Vroeger kweekte men te Kruishoutem kiekens. Nu schiet men er kemels. Hoe is het anders te verklaren dat goedbedoelde initiatieven zoals toeristische infoborden telkens weer bol staan van historische blunders. Uw Hultheim reporter wees in de oogstmaand van 2013 reeds op de ondermaatse informatie over Lozer-kasteel op het paneel rechtover herberg ‘De Zandvlooi’. Twee en een half jaar later slaagden de drie betrokken overheidsinstanties er nog niet in hun fouten recht te zetten.

 Nokere kerk          

Bleef het maar bij dit ene geval. Enige maanden geleden werden te Kruishoutem door de dienst Toerisme Vlaamse Ardennen diverse gelijkaardige borden neergepoot. Regio-attractief en educatief, dat wel. Tot uw onderzoeksjournalist het bord te Nokere in de schaduw van de Sint-Ursmaruskerk aandachtig las. Bleek dat deze kerk er gebouwd was toen er nog niemand woonde !: “Nokere is ontstaan in 1296. De oudste gedeelten van de driebeukige Sint-Ursmaruskerk zijn zelfs nog ouder, zo vertelt ons de educatieve pancarte. Nou moe, dat getuigt toch wel van een extreme vooruitziendheid van de toen tussen Leie en Schelde rondtrekkende missionarissen !

Te rade bij Nokere-kenner Lieven Kinds. Bij hem lezen we dat kerken bouwen in niemandsland not done was: “Op diverse plaatsen in dit werk benadrukken we dat Nokere als een ‘village à clocher’ ontstaan is. De lokale heer schonk in de hoge Middeleeuwen een stuk grond aan de kerkelijke overheid met de bedoeling er een openbare bidplaats op te richten. De kerk vestigt zich steeds in bestaande woonkernen. Dorpskerken ontstaan in onze regio meestal vóór 1100. Wanneer het dorp (= Nokere) zijn eerste openbare bidplaats krijgt, hebben we tot dusver niet kunnen achterhalen. Het staat vast dat de oudste gedeelten ervan teruggaan tot de 12de eeuw” (KINDS L, SAVEYN M. en VAN DEN MEERSSCHAUT Jean-Marie, Acht eeuwen Nokere, 1996, p. 14).

Eerst de mensen, dan de kerk. En niet omgekeerd. Zo zou een zinnig mens toch denken. Niet bij Toerisme Vlaamse Ardennen, zo blijkt. Moeder, waarom betalen wij belastingen ?