PASS, het eigen- en kunstzinnig parcours van Mullemnaar Kris Martin onder curatele van Jan Hoet junior doorheen Wannegem, Lede, Mullem en Huise, is een schot in de roos. Hedendaagse conceptuele kunst gaat in dialoog met de rurale rust van het pittoreske platteland.

Is het een toeval dat uitgerekend deze vier dorpen 170 jaar geleden de jeugd bepaalden van de componist Leo Van Gheluwe (1837-1914)?  Zijn voorouders waren afkomstig van Huise. Hij zag het levenslicht in Lede. Hij was koorleider in Wannegem. Hij liep school in Mullem.

wannegemstraat   beeld leo van gheluwe

Een kunstenaar plaatste op het plateau langsheen de Wannegemstraat te Huise een paar kerkstoelen. Ze nodigen de wandelaar uit te verpozen met zicht op de afglooiende, chocolade-bruine akkers richting Oudenaarde. Over deze prachtplek met uniek panorama schreef in 1913 Van Gheluwe in zijn Gedenkschriften: “Het is een schoone en hoog gelegene baan naar Huise (komende van Wannegem-Lede). Links zagen zij de ondoordringbare bossen, die Deurle, Laethem, St.Denijs  en De Pinte alzo aan het oog onttrekken,  verder de torens van Gent en Eyne voor zich, en iets minder verder de historische hoogten van Gavere en Dickelvenne. Rechts ook ver, den Kluyzen Berg, Ronse en Quaremont, Nukerke, Edelaere, Mater en lager, heel het slagveld van de Franschen tegen Marlboroug te Oudenaarde, Oudenaarde zelve en eindelijk het Scheldevallei van Doornijk tot en over de Zwalm !  Het toppunt dezer helling begint in Mullem, loopt het westen in, om van na Wannegem - nog geen uur ver - haar loopbaan te (ver)engen. Gezien vanuit het diepe Scheldedal, van Ronse, Oudenaaerde tot voorbij de Zwalm, gelijkt zij aan een chocoladen dam tusschen Schelde en Leie opgeworpen”.

Het PASS-parcours op, over en langsheen de chocoladen dam staat open van 1 mei tot 5 juli. Startplaatsen: Sint-Machutuskerk Wannegem en gewezen politiekantoor Huise. Info: www.passs.be.

  • DE BORGGRAEVE Edwin, Leo van Gheluwe, de vergeten toondichter van Lede (1837-1914), jaarboek 2014, p.89-126. Voor jaarboek 2014: http://www.hultheim.be/index.php/jaarboeken.
  • BROEKAERT Roland, Muzikaal Vlaanderen ten tijde van Leo van Gheluwe. Een historische achtergrond, jaarboek 2014, p.127-132.