Het gemeentebestuur hield drie nieuwe straatnamen boven de doopvont, telkens met een verantwoorde verwijzing naar het verleden van Kruishoutem.

De René D'Huyvetterstraat - een gepast eerbetoon aan de voormalige gemeentesecretaris en oprichter van de Gulden Eifeesten - komt in het nieuwe wooninbreidingsgebied achter het gemeentehuis. René D'Huyvetter, die in 2007 op 97-jarige leeftijd overleed, is Ereburger van Kruishoutem. De voetwegel die de Kerkstraat zal verbinden met het wooninbreidingsgebied krijgt de naam ‘Pompstraatje’. Deze keuze verwijst naar de vroegere aanwezigheid van een openbare waterpomp.

        waterreservoir

De naam 'Tramstatie' wordt toebedeeld aan de nieuwe weg in de verkaveling van de site 'De Snerck', gelegen langs de Nieuwstraat/Tjollevelddreef. Deze benaming refereert naar de vroegere halte met waterreservoir voor de stoomtram van de lijn Deinze-Oudenaarde. Zie op de foto d.d. 1906 rechts op de achtergrond, net vóór de bomenrij.

Het was Hultheims erevoorzitter Raoul De Bel die de inspirerende ideeën aanleverde voor de benamingen 'René D’Huyvetterstraat' en 'Tramstatie'. Hij haalde er zelfs het AVS-programma 'Rond de Toren'  mee op donderdag 25 juni.