vluchtelingen wo 1

Getuigenis van EH Pastoor Roelof van de Parochie Sint-Ursmarus te Nokere over de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog: Einde van Sept. en gedurende Oct. (1918) bij den aftocht komen hier geheele benden vluchtelingen binnen gestormd van Meenen, Wevelghem en de kanten van Kortrijk, die ten allen kante plaats zoeken bij de boeren en burgers tot in de kerk toe, daarbij een groot getal achteruitwijkende (Duitse) soldaten met peerden komen ons ook overvallen, alles was opgepropt, bijzonderlijk klooster en pastorij en de kerk die dan aan een varkensstal geleek. In dien toestand van belemmering heeft de E.H. Onderpastoor met behulp van anderen alles in ’t werk gesteld om aan de vluchtelingen herbergzaamheid te bezorgen en voedsel te verschaffen; gedurende dagen en nachten was men druk bezig met brood te bakken, vooral in ’t klooster waar geheel de bevolking medewerkte en zich afmatte”.