romeinen     romein

Hij kwam, hij zag, hij overwon. Zo kan men gemakkelijkheidshalve de komst van Kurt Braeckman, conservator-diensthoofd van het Provinciaal Museum te Velzeke (PAM) omschrijven. Met een wervelende presentatie ontsluierde hij voor een 100-tal geïnteresseerden de geheimen die de Kapellekouter als archeologische site een kwarteeuw geleden bood, en nu trouwens nog altijd biedt. Als Kruishoutemnaar speelde hij een thuismatch, maar het blijft een huzarenstukje om een gespecialiseerde materie op een verstaanbare en onderhoudende wijze te brengen. Iets waarin hij met brio slaagde.

De avond over 'Romeinen, barbaren en ... archeologen' kreeg bovendien een attractief kleedje aangemeten; Kurt had twee Romeinen met Gallo-Romeins-Oost-Vlaamse tongval meegebracht. Ze gingen in de foyer van CC De Mastbloem gewillig op de foto bij een artefact, dat - voor alle duidelijkheid - niet uit de Kapellekouter was opgegraven. De Romeinse centurio maakte tevens duidelijk waar de benaming ‘Romein’ vandaan komt; uiteraard niet van ‘Roma’, maar van ‘Romy’. De Eiergemeente kijkt nu al uit naar de heropening van de vernieuwde PAM, waarin de Kruishoutemse vondsten zeker een prominente plaats zullen krijgen. 

Foto's van de avond volgen.  

Op de website www.erfgoedinzicht.be/beeldbank/indeling/grid/form/main?q_searchfield=kruishoutem&f_place%5B0%5D=Kruishoutem-Kapellekouter vind je meer dan 100 foto's van de archeologische vondsten op de Kapellekouter (met dank aan Nick Van Renterghem).

In het Hultheim jaarboek 2015 verschijnen artikels van de archeologen Luk Beeckmans en Kurt Braeckman over de vondsten op de Kapellekouter 25 jaar geleden.