Het schilderij “Nood Gods” of “De Heilige Drievuldigheid met Engelen is één van de kunstparels van de Sint-Dionysiuskerk van Lede. Het wordt toegeschreven aan de Vlaamse school en dateert van het begin van de 17de eeuw. Het werk vertoeft sinds begin dit jaar in het atelier Artouché van Bettina Bouttens te Gentbrugge (zie: www.artouche.be). Foto’s zeggen niet alles, maar hieronder is alleszins waar te nemen hoe de kleuren na de renovatie veel helderder zijn geworden. De verflaag is gefixeerd en de opgestuwde craquelures (barsten in de verf) zijn vlak gemaakt.

De Heilige Drievuldigheid met Engelen voor restauratie  De Heilige Drievuldigheid met Engelen na restauratie

Als alles volgens plan verloopt, komt het schilderij tijdens de week van de 21ste december terug naar de Sint-Dionysiuskerk. Een Kerstgeschenk! Het 400 jaar oude kunstwerk zal de eerste weken ‘beneden’ in de kerk worden tentoongesteld om nadien op zijn vroegere plaats in de Mariakapel opgehangen te worden. Voor een bezoek aan kerk en schilderij: Aimé Deconinck - 09 383 69 21.