Anno Domini 2015

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

eclectisch herenhuis    Villa faignart

    

De Winston Churchillstraat kent twee opvallende woningen die er exact 110 jaar geleden werden gebouwd. Twee stille getuigen van versteende plattelandsgrandeur.

Vooraan links een ‘eclectisch herenhuis’ op plan van architect J. De Backer. Bouwheer was Aimé Ducatillon (1854-1935), koopman en burgemeester van 1927 tot zijn overlijden.

Iets verderop aan de rechterzijde van de straat Villa Faingnard, ooit eigendom van de gelijknamige vrederechter, en recentelijk smaakvol gerenoveerd tot restaurant annex B&B ‘Charlou’ (zie: www.decharlou.be). Vermoedelijke architect was ook hier J. De Backer die datzelfde jaar tevens de plannen voor het postkantoor naast de villa tekende. 

Villa T’Sjoen (op foto d.d. 2008) werd in 1913 door de familie di Ruffo de Bonneval opgetrokken op een toen nog onbebost terrein op een paar honderd meter van de Waregemseweg te Nokere. In 1925 kocht Rosa T’Sjoen (1893-1978) het aardige optrekje. Rosa was van vele markten thuis. Tussen 1927 en 1930 was ze bierhandelaar voor brouwerij T’Sjoen uit Wannegem-Lede. Later dreef ze een likeur- en jeneverhandel. Ze trad op als rentmeester voor de families Casier, di Ruffo de Bonneval en Soenens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze gemeenteontvanger in Wannegem-Lede.

Villa tsjoen

Villa T’Sjoen haalde in 1932 even landelijke aandacht, toen vlakbij een pensenjager werd gedood door de boswachter van het kasteel Casier (toen bewoond door burgemeester De Witte). In 2014 situeerde auteur Marc de Bel zijn jeugdboek ‘Amira’ in het landhuis, dat voor de gelegenheid werd herdoopt tot ‘Villa Cordalia’. Anno 2015 wordt de villa - die sinds 1978 onbewoond is - gerestaureerd door een Waregemse industrieel.

Zie:

 

Het gemeentebestuur hield drie nieuwe straatnamen boven de doopvont, telkens met een verantwoorde verwijzing naar het verleden van Kruishoutem.

De René D'Huyvetterstraat - een gepast eerbetoon aan de voormalige gemeentesecretaris en oprichter van de Gulden Eifeesten - komt in het nieuwe wooninbreidingsgebied achter het gemeentehuis. René D'Huyvetter, die in 2007 op 97-jarige leeftijd overleed, is Ereburger van Kruishoutem. De voetwegel die de Kerkstraat zal verbinden met het wooninbreidingsgebied krijgt de naam ‘Pompstraatje’. Deze keuze verwijst naar de vroegere aanwezigheid van een openbare waterpomp.

        waterreservoir

De naam 'Tramstatie' wordt toebedeeld aan de nieuwe weg in de verkaveling van de site 'De Snerck', gelegen langs de Nieuwstraat/Tjollevelddreef. Deze benaming refereert naar de vroegere halte met waterreservoir voor de stoomtram van de lijn Deinze-Oudenaarde. Zie op de foto d.d. 1906 rechts op de achtergrond, net vóór de bomenrij.

Het was Hultheims erevoorzitter Raoul De Bel die de inspirerende ideeën aanleverde voor de benamingen 'René D’Huyvetterstraat' en 'Tramstatie'. Hij haalde er zelfs het AVS-programma 'Rond de Toren'  mee op donderdag 25 juni.

 

Albert de Vos kind van deLeie Albert De Vos, geboren te Grammene op 15 april 1920, werd in 1968 pastoor te Wannegem-Lede. Hij stierf er op 5 juli 2005.

Debuterend als schrijver van poëzie voor doodsantsjes van zijn overleden parochianen, ontwikkelde hij zich tot een volwaardig dichter die 14 bundels uitgaf. EH De Vos was een verfijnd kunstenminnaar en levensgenieter met een kennersoog voor Franse wijnen en Duitse dichters. Goethe en Schiller waren altijd bij de hand. Hij was opmerkzaam, medelevend en doortastend. Dit alles vindt de aandachtige lezer terug in zijn poëzie. 

Op Allerheiligen 2004 richtten Hultheim, het Davids- en Willemsfonds in de Sint-Machutuskerk te Wannegem een poëzie-avond in op basis van zijn bidprentgedichten. Kort voor zijn dood werd Albert De Vos gehuldigd met de Doctor Ferdinand Snellaertprijs, een onderscheiding die door de Vereniging van Vlaamsnationale Auteurs wordt uitgereikt.

De Vos kreeg postuum in Wannegem-Lede een straat naar hem genoemd en werd in 2013 door Hultheim opgenomen in de Eregalerij van Krasse Kruishoutemnaren. Het is wachten op een uitgave van zijn verzameld werk.

 

 

kleuterschool lozer

De voormalige jongensschool van Lozer - thans een vrije kleuterschool - wordt met de hulp van ouders en grootouders gerenoveerd. In de maand mei was de bouwvergunning binnen. Net op tijd, want het oorspronkelijke schoolgebouwtje dateert al van 1867.

Het werd er opgetrokken door de eerste pastoor van Lozer. Uit de Liber Memorialis: “1867 - De eerw. heer Desmet bouwt een jongensschool op den grond van den edelen heer baron della Faille. De kosten voor bouwgrond beloopen tot 3000 franken betaald door den eerweerden heer pastoor Desmet”. Bijna anderhalve eeuw later is dit initiatief van de toenmalige parochieherder nog steeds een educatieve baken in de Lozerse dorpsgemeenschap.

 

Charles Antoine Lehoucq
Charles Antoine Lehoucq, geboren op 30.10.1878 te Sleidinge is onderpastoor te Kruishoutem als hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als hulpaalmoezenier 2de klas van het 3de Regiment Jagers te Voet, 1ste Cie ten oorlog trekt.

In het voorjaar van 1915 krijgt zijn eenheid de opdracht om ten noorden van Diksmuide een bruggenhoofd over de IJzer te slaan. In de nacht van 9 op 10 mei 1915 overschrijdt het regiment de rivier. Een maand later, op 12 juni 1915 - exact 100 jaar geleden - krijgt luitenant-kolonel Rademakers er een kogel in het hoofd. Soldaat Bauwens, brancardier Wademant en aalmoezenier Lehoucq snellen te hulp. Ze moeten het eveneens met hun leven bekopen. De vier slachtoffers worden overgebracht naar Alveringem. Lehoucq overlijdt dezelfde dag. Hij wordt begraven op het kerkhof van Alveringem, grafnummer 110, en op 6 december 1921 herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Sleidinge.