Anno Domini 2015

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Kruishoutem was ooit een toonaangevende toneelgemeente. Zowat iedereen zonder plankenkoorts besteeg wel ‘s het podium in de zalen ’t Vlaamsch Huis, Sint-Cecilia, de Patronage (later: Telex) of della Faille.

Vergeten we ook niet dat de benaming van CC De Mastbloem terug gaat tot de oudst gekende rederijkerskamer die onze gemeente ooit rijk was. Dan spreken we toch al over de periode 1628 tot 1786, met o.a. in het jaar 1767 het ongetwijfeld zwaar op de maag liggende heiligenleven: ‘Verbeeldinge ende martelisatie van den heyligen Achatus met alle syne metgesellen getyraniseert door den Roomschen keyser Adrianus met de nederlaege der Aragenen’.

                            komt in orde boter bij de vis

Vandaag telt de Eigemeente nog één toneelgezelschap, dat - het moet gezegd - floreert, vibreert en amuseert. De bloei van de vereniging wordt geïllustreerd door de stichting van een succesvolle jongerenafdeling een paar jaar geleden. ’t Komt in Orde  staat vanaf volgend weekend voor het 35ste jaar op rij op de planken. Een mooi verleden met uitzicht op een even ravissante toekomst !

De geschiedenis van ’t Komt in orde  en van het Kruishoutemse toneelleven staat geïllustreerd en beschreven bij: DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, Jaarboek 2006, p. 82-106. Voor bestelling van dit jaarboek: zie http://www.hultheim.be/index.php/jaarboeken

Zie:

 

Kruishoutem en het ei, dat is een eeuwenoude liefdesrelatie, dat is een culinaire Valentijn. Nog steeds komt elke dinsdag in het gemeentehuis de prijzencommissie bij elkaar die de Europese richtprijzen voor eieren vastlegt. De commissie werd opgericht door het Ministerie van Landbouw, toen Kruishoutem de grootste eiermarkt van West-Europa had. Toenmalig burgemeester Amedée Vergaert was er de eerste voorzitter van en nadien volgde gemeentesecretaris René Dhuyvetter.

 eiermarkt jaren 50          prijzencommisie jan 2015

                    Eiermarkt jaren vijftig                                      Prijzencommissie januari 2015

Gewezen schepen Martin Haerinck is de huidige voorzitter. Deze prijzencommissie is intussen 60 jaar actief en dat ging vorige maand niet onopgemerkt voorbij. De huidig vastgestelde prijzen bedragen € 0,07 per ei, terwijl men in de winkel ongeveer € 1,50 betaalt voor zes eieren, aldus regiojournalist André Marlier in ‘Het Laatste Nieuws’ van 09.01.2015.

 

Het is amper te geloven, en bijna zo straf als een café zonder bier, maar helaas des te waar ! De Sint-Machutuskerk van Wannegem heeft geen preekstoel !

E.H. Pastoor Guy Verbrugge vermeldde in het ‘Liber Memorialis’ dat het gestoelte op vrijdag 10 maart 1967 werd verwijderd: “Afbraak van de preekstoel, vervanging van de lege plaats door cementtegels. De preekstoel werd afgebroken omdat hij volgens schatting totaal waardeloos was, gans in het plaaster was, met gebroken beelden, en reeds begon af te brokkelen. De heer burgemeester J.B. de Ghellinck d'Elseghem en de heer voorzitter van de kerkfabriek, Emiel De Smet, waren verwittigd en waren akkoord. Reeds in de jaren 1920 had mijn voorganger de preekstoel willen afbreken. Daar hij echter in Heusden benoemd was, kwam daar niets van.".

                kerk wannegem panorama

                    Panorama op de Wannegemse Sint-Machutuskerk (zonder preekstoel) 

Hultheim richt een oproep naar ieder die nog iets zou afweten van het verdwenen kansel. Elke nuttige info graag naar Patrick Devos: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 09/328 44 13. Patrick nodigt u uit om uw geheugen te testen op de volgende vragen:

  • heeft iemand een tekening, schets, of foto van de preekstoel, een detail ervan, of een foto met de preekstoel op de achtergrond ?
  • hoe zag de preekstoel eruit in het algemeen: donker of klaar hout ? geschilderd ? indrukwekkende of gewoontjes ?
  • waren er onderdelen van geschilderd (in kleur), waren er delen van in ijzer, brons (groen), vielen er sommige details bijzonder op ? (driehoek met oog, stralenbundel, een voorwerp, een kruis, een boek, wolken, enz).
  • hoe zag de voet  eruit: schapen ? hoeveel ? herders ? afsluiting errond ? een dikke stam, fijne pijlers ?
  • hoe was de kuip: rond, ovaal, vierkant, achthoekig) ? Wat was er op de kuipwanden te zien  taferelen/scènes, rechtstaande personen, welke opmerkelijke details ?
  • hoe zag het klankbord eruit (vierkant, rond enz), hoe was het opgehangen ?
  • hoe was de trap (recht, in een boog) en waar stond hij (naar het koor toe ?) ?

Dit lied werd - aldus de Biekorf  in 1956 - vijftig jaar voordien gezongen door twee (niet drie !) Waregemse sterreventen die tussen Nieuwjaarsdag en Dertiendag (Driekoningen is de dertiende dag vanaf Kerstmis geteld) naar Kruishoutem kwamen afgezakt:driekoningen

Het was op een driekoningenavond,
het was op een driekoningendag,
als Maria met Helena,
bij 't kribbeke van Jezus zat.
En zij speelden op een vierkanten orgel:
‘Leve Maria, zij mag er zijn!’

Vrouwke, zijt gij thuis?
Wij komen U bezoeken,
pakt de panne vast,
en bakt ons eenen koeke.

Bakt er ons maar twee,
't en zal ons niet besanden.
Bakt er ons maar drie,
wij 'n zullen ons niet verbranden.

Alhier een stoel, aldaar een stoel,
op ieder stoel een kussen,
legt er een heetekoek tusschen.

Vrouwke, laat ons hier niet te lange staan,
wij moeten van 't een naar 't ander gaan.
Vrouwke, geeft ons toch iet of wat,
al ware 't een schelle van ’t verkensgat.

(Uit Biekorf, West-Vlaams Tijdschrift voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde, jaargang 57, uitgeverij Barbiaux Brugge, 1956).