Anno Domini 2015

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Le petit trajon   Le petit trajon interieur

Le petit Trianon, in 1785 tussen Wannegem en Lede opgetrokken door Alphonse Baut de Rasmon (1756-1833) staat al een tijdje te koop. Blijkbaar stagneert de immobiliënsector in het segment van country houses en maisons de plaisance. Hoe anders te verklaren dat sinds 2012 de vraagprijs voor het kasteel van 13,9 naar 7,9 miljoen euro is gezakt ? Een prijsdaling van zomaar eventjes 43 % ! Een batje ! Interesse ? Surf naar: www.kasteelforsale.be.

romeinen     romein

Hij kwam, hij zag, hij overwon. Zo kan men gemakkelijkheidshalve de komst van Kurt Braeckman, conservator-diensthoofd van het Provinciaal Museum te Velzeke (PAM) omschrijven. Met een wervelende presentatie ontsluierde hij voor een 100-tal geïnteresseerden de geheimen die de Kapellekouter als archeologische site een kwarteeuw geleden bood, en nu trouwens nog altijd biedt. Als Kruishoutemnaar speelde hij een thuismatch, maar het blijft een huzarenstukje om een gespecialiseerde materie op een verstaanbare en onderhoudende wijze te brengen. Iets waarin hij met brio slaagde.

De avond over 'Romeinen, barbaren en ... archeologen' kreeg bovendien een attractief kleedje aangemeten; Kurt had twee Romeinen met Gallo-Romeins-Oost-Vlaamse tongval meegebracht. Ze gingen in de foyer van CC De Mastbloem gewillig op de foto bij een artefact, dat - voor alle duidelijkheid - niet uit de Kapellekouter was opgegraven. De Romeinse centurio maakte tevens duidelijk waar de benaming ‘Romein’ vandaan komt; uiteraard niet van ‘Roma’, maar van ‘Romy’. De Eiergemeente kijkt nu al uit naar de heropening van de vernieuwde PAM, waarin de Kruishoutemse vondsten zeker een prominente plaats zullen krijgen. 

Foto's van de avond volgen.  

Op de website www.erfgoedinzicht.be/beeldbank/indeling/grid/form/main?q_searchfield=kruishoutem&f_place%5B0%5D=Kruishoutem-Kapellekouter vind je meer dan 100 foto's van de archeologische vondsten op de Kapellekouter (met dank aan Nick Van Renterghem).

In het Hultheim jaarboek 2015 verschijnen artikels van de archeologen Luk Beeckmans en Kurt Braeckman over de vondsten op de Kapellekouter 25 jaar geleden. 

Romeinse waterputMen vermoedde al lang dat er op de Kapellekouter (Galgestraat, Anzegemsesteenweg) te Kruishoutem ooit een nederzetting was geweest met ambachten en afgodencultus. Eigenlijk nogal wiedes, de locatie is zowat de scheidingslijn van het Schelde- en Leiebekken met een panoramisch overzicht over beide dalen. M.a.w., een strategische plaats. 

25 jaar geleden startte doorgedreven archeologisch onderzoek. Alras bleek dat over diverse millennia heen meerdere bevolkingsgroepen deze plek hadden bewoond, waaronder Romeinen. Wat meteen de vraag naar boven brengt: zijn er nu nog Kruishoutemnaren met Romeins bloed in de aderen ?  Zijn wij Azzuri zonder het zelf te beseffen ?  De vondsten waren in elk geval niet min. Op vrijdag 5 oktober 1990 - nu een kwarteeuw geleden - werd een unieke Romeinse waterput naar boven gehaald (zie foto). Sindsdien reisde dit archeologisch unicum de wereld rond in de meest vooraanstaande historische musea.

Kruishoutemnaar Kurt Braeckman, conservator van het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke én 25 jaar geleden actief betrokken bij de opgravingen, blikt in een geanimeerde sessie met film en foto’s terug op toen. Een boeiend verhaal over Romeinen, heidense goden, barbaren, schatten, grafplunderingen en lijken. 

Place to be: CC De Mastbloem. Datum en uur: vrijdag 16 oktober om 20u00. Inkom: 5€ VVK, 6€ ADD. Voorverkoopadressen: Raoul De Bel (09/383.60.75), krantenboetiek De Kiosk, bakkerij Nadine, Slagerij Chris & Michelle (Lozer)

Zie ook: Rare jongens die Romeinen, van waterput tot stort, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje oktober 2010.

OMD 2015 1 OMD 2015 2 OMD 2015 3

Ondanks de pletsende plensbuien vonden op zondag 13 september 2015 meer dan 550 geïnteresseerden de weg naar Herlegem ! Op zijn onnavolgbare, maar ecologisch verantwoorde wijze nam boswachter Jantje Baert ze allemaal in 3 gidsbeurten op sleeptouw doorheen het kasteelpark. Onderweg wisten jonkheer Adolphe van Pottelsberghe de la Potterie, brandweerman Raoul De Bel (die zich vestimentair even hadden vergist) en de Franse luitenant Desenne één en ander te vertellen over de geschiedenis van het domein. Het kasteel en zijn bewoners, de brand van 1981, de heldendaden van jonkheer Adolphe, de watermolen … het kwam allemaal aan bod. Nat, maar (hopelijk) tevreden keerden 550 mensen terug naar huis.

De OMD-brochureHerlegem, verborgen heerlijkheid’ kan u consulteren via deze link. De foto’s komen binnenkort op de site. U wordt op de hoogte gehouden. 

vluchtelingen wo 1

Getuigenis van EH Pastoor Roelof van de Parochie Sint-Ursmarus te Nokere over de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog: Einde van Sept. en gedurende Oct. (1918) bij den aftocht komen hier geheele benden vluchtelingen binnen gestormd van Meenen, Wevelghem en de kanten van Kortrijk, die ten allen kante plaats zoeken bij de boeren en burgers tot in de kerk toe, daarbij een groot getal achteruitwijkende (Duitse) soldaten met peerden komen ons ook overvallen, alles was opgepropt, bijzonderlijk klooster en pastorij en de kerk die dan aan een varkensstal geleek. In dien toestand van belemmering heeft de E.H. Onderpastoor met behulp van anderen alles in ’t werk gesteld om aan de vluchtelingen herbergzaamheid te bezorgen en voedsel te verschaffen; gedurende dagen en nachten was men druk bezig met brood te bakken, vooral in ’t klooster waar geheel de bevolking medewerkte en zich afmatte”.

 

erfgoed reuzen

Het Kruishoutems reuzengild werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen ! De vereniging werd onder impuls van René D’Huyvetter opgericht in 1952 en heeft sindsdien onze gemeente in the picture gezet op diverse manifestaties in binnen- en buitenland. In de maand september maken reuzen en dragers hun opwachting in de Geitestoet te Wilrijk en in de Reuzenstoet van Lokeren. De erkenning als immateriaal cultureel erfgoed is een ‘pluim op de hoed’ van de dragers die de afgelopen decennia Kruishoutems folklorepatrimonium letterlijk en figuurlijk op de  schouders hebben getorst en gedragen.  Proficiat !