Kruishoutemnaar Charles-Louis Spilthoorn (1804-1872) was in 1830 actief betrokken bij de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Omdat zijn ideeën te links en te republikeins waren, werd hij aan de kant geschoven en verdween hij tussen de plooien van de geschiedenis. Twee recente gebeurtenissen brengen hierin verandering.

spilthoorn      het verloren koninkrijk

Ten eerste is er de bestseller ‘Het verlies van België’ van ex-journalist en historisch auteur Johan Op De Beeck (uitgeverij Horizon, 2015, 464p.), waarin deze onze krasse Kruishoutemnaar typeert als volgt: “Geboren uit een familie van landbouwers en kleinhandelaars te Kruishoutem was Spilthoorn één van de eerste jonge advocaten die in 1829 afstudeerde aan de kersverse universiteit van Gent, waar hij een snel politiek bewustwordingsproces had doorgemaakt. Zo handelde zijn doctoraatsverhandeling over de doodstraf, die hij wou afgeschaft zien. Dat was een uiterst controversieel standpunt in die tijd, aangezien ze door de regering van (de Nederlandse koning) Willem I werd gepropageerd (…). Met de publieke verdediging van zijn thesis stelde Spilthoorn een akte van academische en burgerlijke moed (…). Bovendien pleitte Spilthoorn voor het gebruik van het ‘Nederduitsch’ in rechtszaken, wat in die tijd in zijn beroep en in de Vlaamse burgerij bepaald onvanzelfsprekend was. Het was het topje van de ijsberg. Spilthoorn ontpopte zich tot een politieke rebel. (…) Hij was een republikein en radicaal democraat van het eerste uur, maar ook een socialist ‘avant la lettre’(p.300-301).

spilthoorn schilderijZaal 11 van de tentoonstelling “Het verloren koninkrijk” in het STAM te Gent. De patriottische revolutionair Spilthoorn hangt er broederlijk naast één van zijn opponenten, de orangistische Gentse burgemeester Jozef Van Crombrugghe.

Dat is niet alles. In het STAM Stadsmuseum (Bijloke) te Gent loopt tot 28 maart 2016 een smaakmakende tentoonstelling over de korte tijdsspanne (1815-1830) dat België en Nederland in één staat verenigd waren: “Her verloren Koninkrijk. Willem I en België”. Ook hier duikt Spilthoorn op. Zijn portretschilderij van de hand van de Deinzese kunstenaar Charles Picqué is er te zien. Het werd na bemiddeling door Raoul De Bel, erevoorzitter van Hultheim, door de eigenaars ter beschikking gesteld van de expositie.

Voor info: http://www.stamgent.be/nl/activiteiten/detail/p/het-verloren-koninkrijk-willem-i-en-belgie.

Meer weten over Charles Spilthoorn ?