affiche gestrand in zakamaka   treurspel

Vanaf vanavond verovert het Marools toneelgezelschap ’t Komt in Orde  voor het 36ste jaar op rij de bühne.

Ooit struikelde men in onze gemeente over de toneelspelers. De rederijkerskamer De Mastbloem, die zijn naam gaf aan het ontmoetings- en cultuurcentrum, bracht van 1628 tot 1786 wagenspelen en openluchttheater. In tegenstelling tot het goedlachse vermaak van ‘t Komt in Orde was toneel toen vooral religieus geïnspireerde kommer en kwel. In 1769 bv. werd het “Treurspel van de heylige Maeget ende Maertelaaeresse Omcommena, dochter van den koning van Portugael”  ter stichting van de Kruishoutemnaren opgevoerd.

In Nokere was er zelfs een koster, Charles De Langhe, die zich had bekwaamd in het schrijven van bijbelse gewrochten. Op 4, 5, 6 en 11 september 1763 moest u in de Prochie van Nokere zijn om er zijn ‘Groot ende stantvastige geloove van den rechtveirdigen patriarch Abraham’  te aanschouwen. Het feit dat er maar liefst 4 opvoeringen waren, toont aan dat ‘t Komt in Orde niet het eerste succesvolle toneelgezelschap in onze gemeente is. Wanneer waagt het zich aan een toneelstuk van Charles De Langhe, that’s the question !

Zie:

  • COUSSE Evie, Rederijkerskamer De Mastbloem, jaarboek 2005, p.40-46.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutems toneelleven, jaarboek 2006, p.82-106.
  • MEIRHAEGHE Herman, Rederijker-koster Charles De Langhe. Volkstoneel te Nokere in de 17de en 18de eeuw, jaarboek 2015, p.35-73.
  • http://www.tkomtinorde.be