Louis quatorze   rene dhuyvetter02

Toen de Franse koning Louis XIV in september 1670 bij oorkonde de toelating verleende voor een jaarmarkt, kon hij niet bevroeden dat hij daarmee aan de basis zou liggen van de latere naam en faam van Kruishoutem als Eiergemeente. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwamen we aan de spits van de Europese eierhandel. In 1955 werden de eerste Gulden Eifeesten onder impuls van gemeentesecretaris René D’Huyvetter georganiseerd. In 2014 waren ze aan hun 60ste editie toe.

Voor de Country Life filmreportage van twee jaar geleden met Jozef Verzele als gids, klik aan: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/310-de-60ste-gulden-eifeesten-2014.

In aanloop naar de festiviteiten van dit jaar gooide een lid van het organiserende comité met enkele ondoordachte uitlatingen in de pers even een knuppel in het hoenderhok. Meer dan eigen ruyte inslaan, was dit niet. Que les fêtes commencent !