Passionistenklooster pasen2016

‘Walls come tumbling down at the Marolle ’ - het Passionistenklooster op Pasen 2016

"And like Jericho, you see walls can come tumbling down”. Had Paul Weller een helderziende bui, toen hij met zijn band The Style Council  in 1985 zong dat net als in Jericho muren naar beneden kunnen tuimelen ? Op de Marolle begint het er toch naar uit te zien.

Uitgerekend tijdens de Goede Week werd een aanvang genomen met de afbraak van het klooster dat de Paters Passionisten er in 1927 neerpootten. Dit betekent dat het net geen negentig jaar het straatbeeld van de Marolle heeft bepaald. Een peulschil in het eeuwenlange parcours dat de mensheid aflegt, maar een drastische ingreep voor ieder die met kerk en klooster is opgegroeid. Het is een troostrijke gedachte dat de moderne zorgcampus ‘De Waegebrughe’  er komt. Samen met de nieuwe gemeenteschool is dit een toekomstgericht perspectief voor de wijk.

Zie:

  • VERZELE Gaby, VERZELE Jozef, VAN CAUWENBERGHE Johan, De Passionisten en de Mariolle: 78 jaar intens samenleven, jaarboek Hultheim 2004, p.202-228.
  • Passionistenklooster, Kruiskouter, Waegebrughe, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje september 2013, p.19.