MIA WAUTERSHultheim verloor deze maand één van zijn pioniers. Mia Wauters, te Gent geboren op 14 september 1941, overleed in de Arteveldestad op 7 april van dit jaar. Mia was licentiate Germaanse talen (RUG 1966) en lector aan de Normaalschool te Gent. 

Ze ontpopte zich van bij het ontstaan van Hultheim als een actief bestuurslid met een eigen, bewuste kijk op Kruishoutem en op de geschiedenis ervan. Ze was een gewaardeerde medewerkster bij onze activiteiten (gidsbeurten op Open Monumentendagen, voorstelling jaarboek) en een verdienstelijk auteur. (Mede) van haar hand zijn de artikels: “Van nature een monument” (over Open Monumentendag 2005 - jaarboek 2005), “De rijkdom van klank en woord in onze Vlaamse dialecten” (jaarboek 2006) en “145 jaar ruitersmaatschappij Sint-Machutus te Wannegem-Lede” (jaarboek 2009).

Hultheim wenst Mia’s familie en vrienden veel sterkte toe.