het dorp der mirakelenDit jaar gaat de 155ste editie van Lozermei door (zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini/2014/255-04-05-2014-te-lozer-zit-men-er-al-jaren-een-jaar-naast ). Het was de wonderbaarlijke genezing van Stephanie Declercq in 1885 te Lourdes die de ommegang exposure  gaf en Lozer omtoverde tot het regionale ‘dorp der mirakelen’.

11 jaar voordien - in oktober 1874 - was de Wannegemse Mathilde De Clercq nochtans al even spectaculair genezen na een godvruchtig bezoekje aan Oostakker: “Daer teruggekomen, legde men haer neêr op den grond, al de aenwezigen begonnen te bidden, ter intentie der zieke, en op eens staet Mathilde op, roept: ik ben genezen, en gaet zelve hare krukken voor het beeld van der H. Maegd plaetsen. Haer vader, hare zusters, al de aenwezigen snikten van aendoening, terwyl de genezene, zonder krukken tweemael rond de grot ging.” (Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 10.10.1874).

Was de Lozerse Stephanie een medisch-religieuze copycat van de Wannegemse Mathilde ? Misschien wel, maar er waren ook verschillen. Stephanie was na haar genezing - toeval of niet - net op tijd terug te Lozer om de plaatselijke ommegang met haar aanwezigheid op te fleuren. Dit gaf aanleiding tot een decennialang nazinderende boost  voor Lozermei. Wannegem daarentegen legde geen gelijkaardig parcours af; de heilige heling van Mathilde gaf er merkwaardigerwijze geen gestalte aan een Wannegemmei.