In 2004 klonk het in politiek Vlaanderen dat Brussel-Halle-Vilvoorde ‘onverwijld’  moest worden gesplitst. Inzake wollig woordgebruik een prachtige trouvaille. Het zou wel nog tot 2012 duren vooraleer de splitsing van het kiesdistrict er effectief kwam.

leo van gheluwestraat 2

Onlangs suggereerde Hultheim aan de burgemeester en het schepencollege van Kruishoutem om enkele straatnaamborden een korte geschiedkundige duiding mee te geven (zie: http://www.hultheim.be/index.php/nieuws-2/372-15-04-2016-hultheim-geeft-straatnaamadvies).

Het volgende antwoord viel in de brievenbus: “Het schepencollege nam kennis van het voorstel van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim om de straatnaamborden van 8 Kruishoutemse straten, die verwijzen naar historische figuren, te voorzien van een korte duiding. We hebben besloten om de straatnaamborden van de 8 desbetreffende straten in de toekomst, met name wanneer deze op termijn aan vervanging toe zijn, te voorzien van een korte duiding”.

Als het mistige ‘onverwijld’  al stond voor 8 jaar wachten, wat zal het dan niet worden met het nog meer benevelde ‘in de toekomst’  en ‘op termijn’? … . Spijtig, want een gemiste (historische en haast niks kostende) kans.