zaal telex

Vorige week nog vierden ze te Waregem dat ze in 1839 de trein voor de neus van Kruishoutem hadden binnengehaald. Hoe was dit in godsnaam mogelijk ? Is er iemand die hiervoor een zinnige uitleg heeft? Welnu, vorig jaar kwam AVS naar de Eigemeente. Op zoek naar weetjes. Van vroeger en van nu. Hultheims erevoorzitter Raoul De Bel vatte de reporters bij de kraag en legde hen vakkundig uit hoe de Eiergemeente de trein en meteen ook een rosse buurt had gemist. 

U ziet het in de film: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/329-rond-de-toren-2015.

Lees:

  1. TANT Paul, Heeft Kruishoutem de trein gemist ?, jaarboek 2013, p.110-121.
  2. DELANGE Bernard, DECLERCK Herman en FEYS Marc, IJzerenweg, een zegen voor Waregem (deel 1), Jaarboek De Gaverstreke Waregem, 2015, p.199-256.
  3. http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/40-de-arduinen-gevelsteen-in-de-patronage-hoogstraat-kruishoutem