zwijntje bier

Het is de plicht van iedere journalist om zijn bronnen te dubbelchecken. Zeker in Nokere, zoals bleek 110 jaar geleden: “GENT, 20 Juli - Te Nokere had een boer zijne werklieden te eten gegeven van den kop van een versch geslacht varken; die kop was echter gekookt in eene nieuwe vertinde marmiet. In den namiddag werden al die er van gegeten hadden, ziek en drie hunner zoo erg, dat men hen heeft moeten berechten.”  (Het Handelsblad - 20.07.1906).

Een dag later dan weer in dezelfde krant: “Het geval der vergiftiging van landbouwwerklieden te Nokere is veel overdreven. Niemand van de werklieden is moeten berecht geworden. Daarenboven doet men opmerken dat er 13 werklieden van 20 onwel zijn geworden na 3 ure namiddag, nadat zij bier gedronken hadden; dat de geneesheeren het ongeval toeschrijven aan te veel vet en het drinken van bier dat min of meer verzomerd is; dat Maandag al de zieken hersteld waren. Zooveel te beter.” (Het Handelsblad - 21.07.1906).