Het Kruishoutems Reuzengild behoort tot het Vlaams Immaterieel Erfgoed. Op de jaarlijkse avondmarkt van 27 juni jongstleden kregen de reuzen hun huldemedaille op de kloeke borst(en) gespeld.

reuzengild

Sterke armen maken zwaar werk licht. Het Gild is op zoek naar jonge reuzendragers met spierballen. Interesse ? Neem contact op met Patrick Dierick, GSM 0497/93 06 70. Het Reuzengild vertegenwoordigt de Eiergemeente nu zondag 14 augustus op de Proche Reuzenstoet te Grembergen.