school marolle    grot marolle

Dreigt de Marolle twee van zijn Kruishoutemse Curiosa kwijt te raken ? De verkoop van het vroegere schoolgebouw zal ertoe leiden dat bij afbraak het laatste zichtbare litteken van de Eerste Wereldoorlog zal verdwijnen. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/34-openluchtklassen-avant-la-lettre-deinsesteenweg-marolle.

Dit jaar ging het Passionistenklooster tegen de vlakte. Samen met het klooster verdween de Mariagrot. Deze werd in 1954 naar aanleiding van het Mariajaar op initiatief van overste Pater Achiel Bral in de hoek van de tuin opgetrokken. 80.000 kg rotsblokken vormden een grot van 20 meter lengte en tot 3,50 meter hoog. De bidplaats werd op zondag 21 november 1954, n.a.v. het feest van O.L. Vrouw Opdracht, ingezegend en in 1987 gerestaureerd. 

De nieuwe eigenaar van de site voorzag in zijn plannen de verplaatsing van de grot naar de rechterzijde van de Sint-Gabriëlkerk. De vraag stelt zich of dit nobel voornemen nog gestalte zal krijgen.