jules sterckx   chiro singa

Jules Sterckx, geboren te Geel op 19.02.1934, stierf op 10 oktober jongstleden te Kortrijk. Hij was de laatste van de paters passionisten die op de Marolle actief zijn geweest. EH Sterckx was overste van het klooster van 1967 tot 1992. Hij was stichter en gedurende 27 jaar proost van de jongenschiro Singa (Sint-Gabriël). In 1981 richtte hij het toneelgezelschap ’t Komt in Orde op. Tot dit jaar stond hij mee in voor de regie.

Het jaar 2016 was m.a.w. het jaar van de sloop van het kloostergebouw én van het overlijden van de laatste pater van de orde die tussen 1927 en 1992 op indrukwekkende wijze een stempel heeft gedrukt op de wijk. Een bladzijde is definitief omgedraaid.

Zie: VERZELE Gaby, VERZELE Jozef en VAN CAUWENBERGHE Johan, De passionisten en de Marolle: 78 jaar intens samenleven, jaarboek Hultheim 2004, p.202-228.