kippen

Dat Kruishoutem dé gemeente is van kip en ei, dat weet iedereen. 105 jaar geleden wisten enkele stoutmoedige onverlaten dat ook, want: “CRUYSHAUTEM - Dieven - Eergisteren nacht zijn dieven gedrongen in de stalling van den voerman Germonprez en hebben er al de kiekens gestolen. Toen zijn zij bij M. Talpe binnengebroken en hebben er insgelijks de kiekens medegenomen.” (De Volksstem - 14.12.1911). Waarschijnlijk belandde de buit op menige eindejaarsdis. Een kieken van Kruishoutem, dat smaakt toch beter dan een leghoen van Zingem (*). Zeg nu zelf !

zingems leghoen

(*) Het Zingems leghoen is een Belgisch kippenras, gekweekt in de zeventiger jaren door Dion De Laporte in Zingem. Het is een rustige kip. In groep met andere rassen vertonen de Zingemse leghoenen een zeer verdraagzaam gedrag. Ze beschikken over een goed weerstandsvermogen waardoor ze gemakkelijk te houden zijn en geen bijzondere eisen stellen. Omdat ze rustig van aard zijn, kunnen volwassen dieren gemakkelijk gehuisvest worden binnen een afsluiting van 1,5 m hoogte. Enige gelijkenis tussen het Zingems leghoen en de inwoners van dezelfde gemeente speelt zich louter af in de fantasie van de lezer.

 

 

 

Zie: VAN DER MEEREN Chris, Kruishoutems glorierijk verleden van markt, kip en ei. Van Lodewijk XIV’s oorkonde tot Europese eiermarkt, jaarboek Hultheim 2015, p.100-143.