Anno Domini 2016

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Het Kruishoutems Reuzengild behoort tot het Vlaams Immaterieel Erfgoed. Op de jaarlijkse avondmarkt van 27 juni jongstleden kregen de reuzen hun huldemedaille op de kloeke borst(en) gespeld.

reuzengild

Sterke armen maken zwaar werk licht. Het Gild is op zoek naar jonge reuzendragers met spierballen. Interesse ? Neem contact op met Patrick Dierick, GSM 0497/93 06 70. Het Reuzengild vertegenwoordigt de Eiergemeente nu zondag 14 augustus op de Proche Reuzenstoet te Grembergen.  

De Nokerse vereniging onder voorzitterschap van een gedreven Kristof Callens organiseert dit weekend voor de 20ste keer haar jaarlijks hippisch topevenement en verdient hiermee haar eerste heemkundige adelbrieven. 20ste editie betekent inderdaad een porseleinen jubileum

equino 20 jaar 1    equino 20 jaar 2

Eventing is een discipline in de paardensport die bestaat uit drie onderdelen: dressuur, jumping en cross-country. De eerste twee gaan door op zaterdag in Waregem. De cross country wordt zondag verreden in de prachtige hovingen van het kasteelpark Casier te Nokere. Ingang gratis, vanaf 09u00.

zwijntje bier

Het is de plicht van iedere journalist om zijn bronnen te dubbelchecken. Zeker in Nokere, zoals bleek 110 jaar geleden: “GENT, 20 Juli - Te Nokere had een boer zijne werklieden te eten gegeven van den kop van een versch geslacht varken; die kop was echter gekookt in eene nieuwe vertinde marmiet. In den namiddag werden al die er van gegeten hadden, ziek en drie hunner zoo erg, dat men hen heeft moeten berechten.”  (Het Handelsblad - 20.07.1906).

Een dag later dan weer in dezelfde krant: “Het geval der vergiftiging van landbouwwerklieden te Nokere is veel overdreven. Niemand van de werklieden is moeten berecht geworden. Daarenboven doet men opmerken dat er 13 werklieden van 20 onwel zijn geworden na 3 ure namiddag, nadat zij bier gedronken hadden; dat de geneesheeren het ongeval toeschrijven aan te veel vet en het drinken van bier dat min of meer verzomerd is; dat Maandag al de zieken hersteld waren. Zooveel te beter.” (Het Handelsblad - 21.07.1906). 

muilbanden der hondenEeuwenlang lag hondsdolheid als een schaduw over de vertrouwensband met ons trouwste huisdier. Telkens de ziekte de kop opstak, werden op grote schaal beschuttende maatregelen genomen. De affiche ‘Muilbanden der honden’  werd in 1825 in alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten als een dwingende verordening ‘aangeplakt ten fine van onmiddelyke naleving’. Het afschieten en doodknuppelen van loslopende honden of - iets minder drastisch - het verplichten van de muilband waren schering en inslag.

105 jaar geleden liepen de honden in onze gemeente inderdaad gemuilkorfd rond. En dat wist men tot in Aalst, want daar verscheen in weekblad ‘De Volksstem’: “WANNEGEM-LEDE - Razernij - Een geval van hondsrazernij is in deze gemeente vastgesteld. In geheel den omtrek moeten de honden gemuilband worden.” (De Volksstem - 28.07.1911). Met het vaccin van Louis Pasteur in 1885 was de schrik voor hondsdolheid toen nochtans al enigszins gemilderd. België is (pas) sinds 2008 rabiësvrij verklaard.

Schietsjampettermolen te Wannegem bij bloedmaan                De Schietsjampettermolen te Wannegem bij bloedmaan op 28 september 2015

Op 11 juli 1981 - nu 35 jaar geleden - bracht zakenman Etienne Van Hoe vanuit de polders van Houtave (tussen Brugge en Oostende) een molenkarkas over naar Wannegem. Bij een eerste poging op 10 maart van dat jaar had een overijverige diender der wet hem nog naar het leven gestaan. De champetter schoot, Etienne verschoot, riskeerde de dood en ontsnapte ternauwernood. De molen had meteen zijn naam en verhuisde op de Vlaamse Feestdag van 1981 toch naar Wannegem, waar hij nu nog altijd maalvaardig prijkt in een majestueus landschap.

Info:

  • DE BORGGRAEVE Edwin, Dertig jaar geleden in Kruishoutem: de Don Quichot van Wannegem en de schietsjampetter van Houtave, Jaarboek 2011, p. 206-223.
  • 'Daarbij die molen, die mooie molen …' , Kruishoutemse Kroniek, juli-augustus 2011, p.21.

avondmarkt

Maandagavond 27 juni begroeten handelaren en marktkramers u graag voor de traditionele avondmarkt te Kruishoutem.  346 jaar geleden - in 1670 - gaf de Franse Zonnekoning Louis XIV aan de gemeente de toelating om een jaarmarkt te organiseren op de maandag na de feestdag van Sint-Eligius, zijnde de eerste maandag na 25 juni. Dit is nu nog steeds de datum van de avondmarkt, dit jaar voor de 41ste keer ingericht door UNIZO, afdeling Kruishoutem.

De klemtoon van de foire annuelle  lag in de 17de en  18de eeuw op de verhandeling van paarden en runderen. Nu is het een (hopelijk) zomerse avond, waar men elkaar ontmoet in een gemoedelijke sfeer. Wegens de werken op ’t Nieuw Plein gaat het gebeuren dit jaar door onder de Sint-Eligiuskerktoren. Ieder is van harte welkom. Drink er eentje à la santé de Loewie Katorze. Dank zij hem - en UNIZO uiteraard - kent Kruishoutem een gezellige jaarmarkt !