Anno Domini 2016

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

zaal telex

Vorige week nog vierden ze te Waregem dat ze in 1839 de trein voor de neus van Kruishoutem hadden binnengehaald. Hoe was dit in godsnaam mogelijk ? Is er iemand die hiervoor een zinnige uitleg heeft? Welnu, vorig jaar kwam AVS naar de Eigemeente. Op zoek naar weetjes. Van vroeger en van nu. Hultheims erevoorzitter Raoul De Bel vatte de reporters bij de kraag en legde hen vakkundig uit hoe de Eiergemeente de trein en meteen ook een rosse buurt had gemist. 

U ziet het in de film: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/329-rond-de-toren-2015.

Lees:

  1. TANT Paul, Heeft Kruishoutem de trein gemist ?, jaarboek 2013, p.110-121.
  2. DELANGE Bernard, DECLERCK Herman en FEYS Marc, IJzerenweg, een zegen voor Waregem (deel 1), Jaarboek De Gaverstreke Waregem, 2015, p.199-256.
  3. http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/40-de-arduinen-gevelsteen-in-de-patronage-hoogstraat-kruishoutem

donder en bliksem155 jaar geleden, op woensdag 5 juni 1861, om 16u00 in de namiddag tuurde boer Smyders te Lozer onverrichterzake en mee zijn handen diep in zijn zakken  door het raam naar het naderende onweer.

Toen sloeg het noodlot toe: “By het onweder van dezen namiddag, rond 4 uren, is den bliksem gevallen in het huys van den landbouwer F. De Smyter, te Lozer, toebehoorende aan baron Dellafaille, van Huysse. Na eerst een stuk van het bovenste der schouw afgenomen te hebben, is hy door den venster, waervoor den man de vrouw en een kleyn meysje stonden, in de keuken gekomen, heeft hy er een gedeelte van den haerd en den vloer opgebroken; van daer in de kamer, waer hy het slot eener kast afbrak en het bovenste deel afzette dat een Lieve Vrouwbeeld omver wierp en vervolgens het vensters uyttrok, na naby al de ruyten verbryzeld te hebben. Niemand heeft eenig leed bekomen ten zy den man, op zyn been, gelukkig dat er geen vuer gevat is, want anders was alles in asch gelegd, aldus de toch wel krakkemikkig schryvende reporter van het Aalsterse weekblad ‘Den Denderbode’ op 16 juni 1861.  

nieuwplein 1  nieuwplein 2  

’t Nieuw Plein begon na een kleine zestig jaar een oud plein te worden. Hoog tijd derhalve voor een boost up. De actuele werkzaamheden herschiepen de markt- en parkeerplaats de laatste weken tot een tijdelijk kraterveld. Maar, zoals een oud Kruishoutems gezegde het stelt: je kan geen omelet maken zonder eieren te breken. Het huidige ongemak moet leiden tot 'iets mooiers en beters'.

In 1958 aangelegd om de dan nog uitdeinende eiermarkt plaats en ruimte te geven (foto links), kreeg het plein nadien een herbestemming als locatie voor de wekelijkse dinsdagmarkt en parkeerruimte, o.a. voor het in 2005 opgetrokken cultuur- en ontmoetingscentrum ‘De Mastbloem’. De foto rechts dateert van het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Het gebouw dat het postkantoor en het vredegerecht zou huisvesten, stond er toen nog niet.

Zie:

  • VAN DER MEEREN Chris, Kruishoutems glorierijk verleden van markt, kip en ei. Van Lodewijk XIV’s oorkonde tot Europese eiermarkt, jaarboek Hultheim 2015, p.100-143.
  • Kruishoutem en het ei, Kruishoutemse Kronieken, ’t Eierdopje maart 2016, p.23.       

In 2004 klonk het in politiek Vlaanderen dat Brussel-Halle-Vilvoorde ‘onverwijld’  moest worden gesplitst. Inzake wollig woordgebruik een prachtige trouvaille. Het zou wel nog tot 2012 duren vooraleer de splitsing van het kiesdistrict er effectief kwam.

leo van gheluwestraat 2

Onlangs suggereerde Hultheim aan de burgemeester en het schepencollege van Kruishoutem om enkele straatnaamborden een korte geschiedkundige duiding mee te geven (zie: http://www.hultheim.be/index.php/nieuws-2/372-15-04-2016-hultheim-geeft-straatnaamadvies).

Het volgende antwoord viel in de brievenbus: “Het schepencollege nam kennis van het voorstel van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim om de straatnaamborden van 8 Kruishoutemse straten, die verwijzen naar historische figuren, te voorzien van een korte duiding. We hebben besloten om de straatnaamborden van de 8 desbetreffende straten in de toekomst, met name wanneer deze op termijn aan vervanging toe zijn, te voorzien van een korte duiding”.

Als het mistige ‘onverwijld’  al stond voor 8 jaar wachten, wat zal het dan niet worden met het nog meer benevelde ‘in de toekomst’  en ‘op termijn’? … . Spijtig, want een gemiste (historische en haast niks kostende) kans.

het dorp der mirakelenDit jaar gaat de 155ste editie van Lozermei door (zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini/2014/255-04-05-2014-te-lozer-zit-men-er-al-jaren-een-jaar-naast ). Het was de wonderbaarlijke genezing van Stephanie Declercq in 1885 te Lourdes die de ommegang exposure  gaf en Lozer omtoverde tot het regionale ‘dorp der mirakelen’.

11 jaar voordien - in oktober 1874 - was de Wannegemse Mathilde De Clercq nochtans al even spectaculair genezen na een godvruchtig bezoekje aan Oostakker: “Daer teruggekomen, legde men haer neêr op den grond, al de aenwezigen begonnen te bidden, ter intentie der zieke, en op eens staet Mathilde op, roept: ik ben genezen, en gaet zelve hare krukken voor het beeld van der H. Maegd plaetsen. Haer vader, hare zusters, al de aenwezigen snikten van aendoening, terwyl de genezene, zonder krukken tweemael rond de grot ging.” (Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 10.10.1874).

Was de Lozerse Stephanie een medisch-religieuze copycat van de Wannegemse Mathilde ? Misschien wel, maar er waren ook verschillen. Stephanie was na haar genezing - toeval of niet - net op tijd terug te Lozer om de plaatselijke ommegang met haar aanwezigheid op te fleuren. Dit gaf aanleiding tot een decennialang nazinderende boost  voor Lozermei. Wannegem daarentegen legde geen gelijkaardig parcours af; de heilige heling van Mathilde gaf er merkwaardigerwijze geen gestalte aan een Wannegemmei.

MIA WAUTERSHultheim verloor deze maand één van zijn pioniers. Mia Wauters, te Gent geboren op 14 september 1941, overleed in de Arteveldestad op 7 april van dit jaar. Mia was licentiate Germaanse talen (RUG 1966) en lector aan de Normaalschool te Gent. 

Ze ontpopte zich van bij het ontstaan van Hultheim als een actief bestuurslid met een eigen, bewuste kijk op Kruishoutem en op de geschiedenis ervan. Ze was een gewaardeerde medewerkster bij onze activiteiten (gidsbeurten op Open Monumentendagen, voorstelling jaarboek) en een verdienstelijk auteur. (Mede) van haar hand zijn de artikels: “Van nature een monument” (over Open Monumentendag 2005 - jaarboek 2005), “De rijkdom van klank en woord in onze Vlaamse dialecten” (jaarboek 2006) en “145 jaar ruitersmaatschappij Sint-Machutus te Wannegem-Lede” (jaarboek 2009).

Hultheim wenst Mia’s familie en vrienden veel sterkte toe.