affiche martha en mathilda      tkomt in orde

Het Maroolse ’t Komt in Orde  bestormt vanaf vanavond voor het 37ste jaar op rij de bühne, deze keer met het blijspel “Martha & Mathilda”. Wellicht zullen spelers en medewerkers zich ietwat verwezen voelen na het heengaan op 10 oktober jongstleden van hun stichter, spirituele leider en regisseur EH Jules Sterckx. De pater passionist was een boegbeeld voor het geestelijke en verenigingsleven op de Marolle. Vanuit de plaatselijke Chiro stichtte hij in 1981 de toneelgroep.

Toen het jaar nadien - nu 35 jaar geleden - de repetities niet vlotten zoals hij wenste, kreeg hij als reactie van zijn spelers: “Wees gerust, het komt in orde!”. De groep had zijn naam. Een nieuwe Kruishoutemse toneeltraditie was in de maak. 

Zie:

  • http://www.tkomtinorde.be/
  • DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, jaarboek 2006, p.82-106.