gezin

“Vroeger! Dan waren we content mee een stuutte en een teloore pap! En dan moogt ge nog blij zijn dat ge den oorlog niet hebt meegemaakt!  Ge klaagt van weelde!”.

Inderdaad, want wat lezen we in het Kruishoutemse weekblad 'De Veldbloem’ van 140 jaar geleden: “Er is ellende overal. Ten einde er een gedacht van te geven, zal het voldoende zijn te zeggen, dat er in Brussel en de voorsteden, meer dan 4000 huizen te huren staan. De kleinhandel is gansch nul.” (De Veldbloem, 10 maart 1877).