dronken

Dronken voor een penny, moortelzat voor twee pennies. De beste reclame is een tevreden consument”, aldus de sarcastische commentaar bij deze 19de eeuwse Britse spotprent. 

Armoede, uitzichtloosheid en dronkenschap gaan hand in hand. Op 24 maart 1877 - vandaag exact 140 jaar geleden - meldde het Kruishoutemse weekblad De Veldbloem  het zoveelste slachtoffer van dat ene glas te veel: “De genaamde Jan De Wyze - what’s in a (family)name … -, paardenknecht bij den landbouwer August Callens, Oostrozebeke, was zondag laatst, na zijn verstand in den grond van het geneverglas gesloten te hebben, huiswaarts gesukkeld. ’s Anderendaags lag hij, versmacht in het slijk en versteven van de koude, in den gracht der kalsijde. Alle aangewende pogingen om hem tot het leven te wekken bleven vruchteloos, hij was een lijk! Hadde De Wyze de herderlijke vermaningen, die hij ’s morgens nog bijwoonde, in ’t hert geprint, zeker zouden wij nu zijne dood niet te betreuren hebben.” (De Veldbloem - 24 maart 1877).