Johan VC

Een maand geleden ontviel ons meester-muzikant Johan Van Cauwenberghe. Hij werd net geen 71 jaar. Johan was medestichter en een zeer gewaardeerd bestuurs- en redactieraadslid van de Heem- en Geschiedkundige kring Hultheim. Hij was (mede-)auteur in verschillende jaarboeken. Samen met erevoorzitter Raoul De Bel begeleidde hij gedurende meerdere jaren de leerlingen van de gemeenteschool bij hun Kruishoutemse kastelentochten. Johan muntte vooral uit in het bedenken en organiseren van - niet toevalligerwijze  - onze meest succesvolle activiteiten: de tentoonstelling van Kerststallen, Kerstkaarten en Nieuwjaarsbrieven in de Sint-Gabriëlkerk (2012), Open Monumentendag in de Sint-Dionysiuskerk rond de figuur van componist Leo Van Gheluwe (2014), met Sabine Cordier de muzikale omlijsting van het jaarboek 2014 met liedjes uit WO I.

Hultheim wenst Noëlla, Bart en Caroline, Tim en Marie, James, Timon en Indi, de families Van Cauwenberghe-Alluyn en Balduck-Pauwels, en zijn talrijke vrienden veel sterkte toe. Quand il est mort le poète, tous ses amis pleuraient. Johan blijft in onze harten.