lindbergh in kruishoutem

90 jaar geleden werd de Amerikaan Charles Lindbergh (1902-1974) wereldberoemd, toen hij op 21-22 mei 1927 met zijn vliegtuig de Spirit of St.-Louis  als eerste de overtocht maakte van de Atlantische Oceaan.

Iets meer dan een week later - op 30 mei 1927 - vloog hij over het Amerikaans Kerkhof  te Waregem: “Om 4u.10 verscheen plots, uit de richting van Kruishautem, een vliegtuig, waar achter spoedig een eskadrilje opdaagde. Er kwam veel beweging onder de aanwezigen. ‘Lindbergh!’ was de uitroep die men hoorde. De vliegtuigen cirkelden boven de begraafplaats. Eensklaps daalde de wit glinsterende eendekker van den gevierden Amerikaanschen Oceaanvlieger tot laag boven de huizen. Een sierlijke boog … en uit het toestel werd een bloemtuil (te zien op de foto links boven de horizon) geworpen tusschen de kruisen. De menigte, die stil had toegezien, was ontroerd … Als de wakkere vlieger weer hooger steeg, kwamen de toejuichingen los. Lindbergh verdween in de richting van de kust.” (De Volksstem - 1 juni 1927). 87 jaar later, op 26 maart 2014, kwam Barack Obama naar het Amerikaans Kerkhof te Waregem. Ook hij had met zijn presidentieel vliegtuig voordien het Kruishoutemse luchtruim doorkliefd.

Memorial Day gaat dit jaar te Waregem door op zondag 28 mei. Voor info: http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/agenda/memorial-day-2017.