snuffelende honden  samenwerking

Als jonge krolse hondjes besnuffelen Kruishoutem en Zingem elkaar. De liefde is pril. The feelings  are hot.  Ook vroeger waren de wederzijdse sentimenten heet, of moeten we zeggen: heetgebakerd ? 

Een getuigenis van 116 jaar geleden, toen de militaire dienstplicht nog via loting werd bepaald: “Kruishoutem. - De loting welke sedert lange jaren alhier vreedzaam gevierd werd, is donderdag door een schrikkelijk gevecht gestoord geworden. In eene worsteling tusschen lotelingen van Kruishoutem en Zijngem, zijn er twee dezer laatste gemeente nog al ernstig gesteken. Het zijn de gebroeders Grymponprez, van Zijngem. Ze liggen te bed en hun toestand is bedenkelijk. Men verwacht het parket.” (De Gazette van Brugge - 09.02.1901). Ook op andere Kruisemse plaatsen laaiden de emoties op, zoals in: “Auwegem. - Lotelingen hadden een herbergier en zijne vrouw mishandeld. Hun zoon nam een revolver, schoot verscheidene malen en kwetste ene der baldadigaards tamelijk ernstig. Het parket is vrijdagnamiddag, ter plaats geweest.” (De Gazette van Brugge - 09.02.1901).

In de andere dorpskernen van de nakende fusiegemeente bleef het die dag rustig.