obus

De bevrijding van onze gemeente op het einde van de Eerste Wereldoorlog verliep niet zonder slag of stoot. Toen de Amerikaans 37ste US Division op 31 oktober 1918 vanuit Olsene de aanval inzette op Kruishoutem, werd ze hardnekkig bestookt door Duits afweergeschut.

Negen jaar na de Wapenstilstand, nu 90 jaar geleden, vond men van die veldslag nog sporen terug in de Kruishoutemse bodem: “Door een aardewerker werkzaam langs den steenweg wijk ‘(Aaishove)Dries’ werd er in een gracht een obus ontdekt. Denkelijk werd dit moordtuig aldaar verlaten door de Duitschers tijdens hun aftocht in 1918.” (De Volksstem - 24 juli 1927).