spelen met stekskes

Het was spelen met vuur te Nokere, 140 jaar geleden: “Den 18 dezer, rond  1 uur na noen, is te Nokere een brand uitgebersten en heeft een huis, schuur en stalling in asch gelegd : twee koeien, een kalf en het landbouwgereedschap zijn de prooi der vlammen geworden. Het huis was bewoond door B. Velghe, eigenaar en landbouwer aldaar. Het vuur is in de stalling ontstaan en werd veroorzaakt door een kind van den eigenaar, aan het stroo, al spelende met een steksken, in de afwezigheid zijner ouders. Het verlies wordt op de som van 5.450 fr. (135€) geschat, en is door verzekering gedekt.” (Het Handelsblad van Antwerpen - 21.08.1877).